Julian Ursyn Niemcewicz

Niemcewicz Julian Ursyn (Julianas Ursynas Nemcèvičius) 1757 02 16Skokai (prie Bresto, Baltarusija) 1841 05 21Paryžius, lenkų rašytojas, publicistas, politikas, visuomenės ir kultūros veikėjas. 1777 baigė Varšuvos kadetų korpusą ir tapo A. K. Čartoriskio adjutantu. 1788–92 Livonijos atstovas Ketverių metų seime, vienas aktyviausių (144 kalbos) Patriotų draugijos veikėjų, esminių valstybės pertvarkymų šalininkas. 1791–92 laikraščio Gazeta Narodowa i Obca vienas redaktorių. 1791 dalyvavo redaguojant ir skelbiant Gegužės trečiosios konstituciją. Po antrojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo (1793) išvyko į užsienį. 1794 sukilime T. Kosciuškos sekretorius, mūšyje prie Maciejowicų sužeistas pateko į Rusijos nelaisvę ir su T. Kosciuška kalintas Petropavlovsko tvirtovėje. 1796 su T. Kosciuška emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. 1807 grįžo į Lenkiją. Nuo 1807 Varšuvos kunigaikštystės senato sekretorius, nuo 1810 vyriausybinės Nacionalinio teatro direkcijos pirmininkas, 1811–13 Liaudies švietimo direkcijos narys. Nuo 1812 Edukacinės komisijos, nuo 1822 Mokslo bičiulių draugijos Varšuvoje narys (nuo 1826 pirmininkas). 1818–31 Lenkijos karalystės senatorius. Sukilimo rengimui nepritarė, bet jam 1830 prasidėjus tapo Administracinės tarybos ir Laikinosios vyriausybės nariu. Nuo 1830 12 vadovavo sukilėlių vyriausybės sudarytam Komitetui slaptosios policijos dokumentams peržiūrėti. 1831 su diplomatine misija vyko į Didžiąją Britaniją. Pralaimėjus sukilimą 1833 apsigyveno Paryžiuje kaip politinis emigrantas.

Parašė pirmąją lenkų politinę komediją Deputato grįžimas (Powrót posła, pastatyta 1791). Sukūrė pasakų, poemų, politinių paskvilių prieš Targowicos konfederaciją (Targowicos biblijos ištrauka / Fragment biblii targowickiej 1792), istorinių dramų (Kazimieras Didysis / Kazimierz Wielki 1792, Vladislovas prie Varnos / Władysław pod Warną 1803). Apysakose Du ponai Secechai (Dwaj panowie Sieciechowie 1815), Janas iš Tenčino (Jan z Tęczyna 3 t. 1824–25) propagavo pilietinį auklėjimą. Pagarsėjo dainomis apie Lenkijos karalius, karvedžius, istorinius įvykius (rinkinys Istorinės dainos / Śpiewy historyczne 1816). Parašė istorijos veikalų (Įvykiai viešpataujant Zygmantui III / Dzieje panowania Zygmunta III 3 t. 1819), atsiminimų (Mano laikų atsiminimai / Pamiętniki czasów moich, išleista 1848, Istorinės kelionės po lenkų žemes / Podróże historyczne po ziemiach polskich, išleista 1858), kelionių apybraižų. Kūrybai būdinga švietimo ir preromantizmo bruožai.

3047

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką