Cèzaris, Gãjus Jùlijus Cèzaris, Jùlijus Cèzaris (Gaius Iulius Caesar, Iulius Caesar) 102 ar 100 07 13 pr. Kr.Roma 44 03 15 pr. Kr.Roma, senovės Romos valstybės veikėjas, karvedys, rašytojas. Cezariono tėvas.

Politinės veiklos pradžia

Iš patricijų Julijų giminės. Jaunystėje suartėjo su populiarų politinių grupių vadais ir pateko į diktatoriaus Sulos nemalonę. Gyveno Graikijoje ir Mažojoje Azijoje. Sulai mirus (78) grįžo į Romą ir kovojo su jo šalininkais. 68 kvestorius, 65 edilas, 63 didysis pontifikas, 62 miesto pretorius. Vykdė plebėjams palankią politiką. 61–60 valdė Tolimosios Ispanijos provinciją. 61 Pirėnų pusiasalyje numalšino Luzitanijos genčių sukilimą.

I triumviratas ir kova dėl valdžios

60 grįžo į Romą ir su Pompėjumi bei Krasu sudarė I triumviratą (Senatui priešišką sąjungą, kuri netrukus tapo faktiška vyriausybe). 59 konsulas. Senatui priėmus Cezario agrarinį įstatymą žemės gavo Pompėjaus armijos veteranai ir vargingiausi Romos piliečiai. 58 paskirtas Cizalpinės Galijos, Ilyrijos, Narbono Galijos vietininku, gavo teisę surinkti 3 legionus. Iki 51 užkariavo visą Galiją, atrėmė germanų puolimus. 55–53 surengė sėkmingus karo žygius į Britaniją ir Germaniją. 49 su kariuomene peržengė Rubikono upę (ji skyrė Cezario valdomas sritis nuo Italijos) ir pradėjo kovą su Pompėjumi dėl valdžios (I triumviratas iširo 53 žuvus Krasui). 48–45 nugalėjo Pompėjaus ir jo šalininkų kariuomenes; tuo baigė vieną Romos pilietinių karų etapą.

Cezaris (skalūnas, 1 a. pirma pusė, Senasis muziejus Berlyne)

Diktatorius

Sutelkęs valdžią (48 – liaudies tribūnas iki gyvos galvos, 46 – cenzorius, 44 – diktatorius iki gyvos galvos) nesilaikė populiarų idėjų, kurias anksčiau propagavo. Nors formaliai gyvavo respublika, Romoje buvo įvesta karinė diktatūra. Politinėmis reformomis stiprinta centralizuotą valdžią, naikintas provincijų atskirtis. Cezario vidaus politikos svarbiausias bruožas buvo gebėjimas laviruoti tarp įvairių socialinių grupių. 46 jis reformavo kalendorių. Įvykdė pirmą visuotinį gyventojų surašymą. Siaurindamas respublikos institucijų įtaką, teikdamas Romos piliečių teises provincijų gyventojams sukėlė Senato respublikonų nepasitenkinimą. Bruto ir Kasijaus vadovaujami sąmokslininkai Senato posėdyje Cezarį nužudė.

Karo praktika

Cezario karo praktikai būdinga drąsūs taktiniai manevrai, naujos technikos panaudojimas. Puolimo ir gynybos veiksmus laikė lygiareikšmiais ir sumaniai derino. Padidėjo vyriausiojo vado ir legionų vadų reikšmė.

Knygos

Išliko Cezario parašytų Galų karo užrašų (Commentarii de bello Gallico 52–51 pr. Kr., liet. 1998) 7 knygos ir Pilietinio karo užrašų (Commentarii de bello civili 45 pr. Kr.) 3 knygos.

Vardo įamžinimas

Jo vardas virto titulu: buvęs Romos imperatorių garbės vardu (pirmasis 44 pr. Kr. Cezariu pasivadino Augustas) nuo imperatoriaus Hadriano laikų (117–138) tapo sosto įpėdinių, o nuo 4 a. – Romos imperatorių titulu. Vartotas ir kitose kalbose (caras Bulgarijoje ir Rusijoje, kaizeris Vokietijoje).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką