Julius Janonis

Janónis Julius, slap. Vaidilos Ainis 1896 04 04Beržiniai (Biržų vlsč.) 1917 05 30prie Carskoje Selo (dabar Puškin), lietuvių poetas. Laikomas proletarinės revoliucinės lietuvių poezijos pradininku. Rašė ir rusų kalba.

Julius Janonis

Mokydamasis Biržuose rinko tautosaką, ją siuntė žurnalui Aušrinė ir Lietuvių mokslo draugijai. Nuo 1913 mokėsi Šiaulių gimnazijoje, dalyvavo aušrininkų veikloje, įsitraukė į darbininkų judėjimą ir tapo marksistu. Per I pasaulinį karą 1915 evakuavosi į Voronežą, mokėsi lietuvių gimnazijoje. 1916 persikėlė į Sankt Peterburgą. Įstojo į bolševikų partiją, už revoliucinę veiklą 1916 ir 1917 kalintas Sankt Peterburge, Vitebske. Po Vasario revoliucijos paleistas iš kalėjimo buvo Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos (bolševikų) Lietuvių rajono komiteto sekretorius, laikraščio Tiesa korektorius. Sunkiai sirgdamas tuberkulioze nusižudė po traukiniu.

Kūryba

1910–13 poezijai būdingi gamtos, vargo, socialinės neteisybės, svajonių ir realybės prieštaravimų motyvai; žymu Maironio įtaka. 1914–17 J. Janonis susiformavo kaip politinės poezijos kūrėjas, poetas agitatorius, teigiantis, kad esama santvarka neteisinga ir turi būti pakeista. Parašė ekspresyvių eilėraščių vaikams, vaizdelių, feljetonų, publicistikos. Išvertė A. Puškino, A. Kolcovo kūrinių. Jo kūrinių paskelbta rusų, latvių, turkmėnų ir kitomis kalbomis.

Juliaus Janonio paminklas Biržuose (1976, architektas V. Brėdikis, skulptorius K. Bogdonas)

1540

R: Vaidilos Ainio (Juliaus Janonio) eilės Voronežas 1918, Raštai 2 t. Vilnius 1957; Raštai Vilnius 1981. L: V. Žukas Julius Janonis: Bibliografinė rodyklė Vilnius 1965; V. Kubilius Julius Janonis Vilnius 1970; Julius Janonis literatūros moksle ir kritikoje Vilnius 1978; J. Būtėnas Julius Janonis Vilnius 1986.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką