Julius Sinius

Snius Julius, Julijonas Sinẽvičius 1911 01 22Vaiškūnai (Švenčionių apskr.) 1959 10 22Vilnius, lietuvių choro dirigentas, vargonininkas, kompozitorius, pedagogas. Vilniuje 1932 baigė J. Montvilos vargonininkų mokyklą, 1937 – M. Karłowicziaus konservatoriją (studijavo kompoziciją, chorvedybą, mokėsi vargonuoti). Dar studijuodamas vargonininkavo Šv. Mikalojaus bažnyčioje, vadovavo mėgėjų chorams ir pučiamųjų orkestrams. 1929 subūrė Vilniuje lietuvių amatininkų draugijos, 1930 – lietuvių studentų draugijos chorus, 1937–44 (su pertraukomis) vadovavo Vilniaus Varpo chorui. 1938–39 studijavo Varšuvos muzikos institute (studijas nutraukė II pasaulinis karas). 1939–40 Švietimo valdybos muzikos referentas, 1941–44 Vaidilos teatro Muzikinės dalies vedėjas. 1944–48 vargonininkavo, vadovavo chorams ir orkestrams Švenčionyse. 1948 su šeima ištremtas į Krasnojarsko kraštą. Grįžęs į Vilnių 1957–59 mokytojavo Vilniaus mokyklose, vadovavo Vilniaus universiteto studentų pučiamųjų orkestrui, vargonininkavo Šv. Mikalojaus bažnyčioje. Sukūrė dainų chorams, solistams, instrumentinių pjesių, harmonizavo liaudies dainų (1980 išleistas dainų rinkinys Mano krašte).

L: J. Stankevičienė Julius Sinius – Vilniaus krašto muzikas Vilnius 2006.

1957

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką