Jungtnis štãbas, Lietuvõs kariúomenės Jungtnis štãbas, nuo 2018 Gynýbos štãbas, Lietuvõs kariúomenės Gynýbos štãbas, struktūrinis Lietuvos ginkluotųjų pajėgų padalinys. Pavaldus Lietuvos kariuomenės vadui (kariuomenės vadas).

Jungtinio štabo tikslas – padėti kariuomenės vadui vykdyti jo pareigas ir funkcijas, užtikrinti veiksmingą karinį vadovavimą Lietuvos kariuomenės operacinėms pajėgoms (strateginiu ir operaciniu lygmenimis) ir efektyvų karinių operacijų vykdymą. Štabas vykdo Lietuvos kariuomenės visų operacijų planavimo, vadovavimo ir palaikymo funkcijas. Jungtinį štabą sudaro vadovybė (štabo viršininkas ir vyriausiasis puskarininkis), sekretoriatas, Lietuvos kariuomenės Ginkluotės kontrolės skyrius ir 9 valdybos: Personalo ir administravimo (sudaro viršininkas ir 7 skyriai), Žvalgybos (viršininkas ir 4 skyriai), Operacijų (viršininkas ir 4 skyriai), Logistikos (viršininkas ir 4 skyriai), Planavimo (viršininkas ir 4 skyriai), Ryšių ir informacinių sistemų (viršininkas ir 3 skyriai), Karinio rengimo (viršininkas ir 2 skyriai), Biudžeto (viršininkas ir 2 skyriai) bei Civilių ir karių bendradarbiavimo (viršininkas ir 2 skyriai).

Gynybos štabo ženklas

Istorija

2007 12 21 Jungtinio štabo projekto vadovu buvo paskirtas brigados generolas A. Vaičeliūnas, iki to laiko ėjęs Baltijos gynybos koledžo Estijoje komendanto pareigas. 2008 04 23 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro J. Oleko įsakymu įsteigtas (perėmus Gynybos štabo nestrategines funkcijas) Lietuvos kariuomenės Jungtinis štabas. 2008 09 01 pasiekti pirminiai operaciniai pajėgumai, kuomet Jungtinis štabas iš Sausumos pajėgų štabo perėmė tarptautinių operacijų planavimo, valdymo ir palaikymo funkcijas. Jungtiniame štabe t. p. pradėta vykdyti ir Lietuvos kariuomenės operatyvinio budėtojo funkcijos. 2009 01 02 pasiekti pilni operaciniai reikalavimai.

Viršininkai

Jungtinio štabo viršininkai: A. Vaičeliūnas (2008–11), V. Tamošaitis (2011–16), V. Vaikšnoras (2016–19), G. Zenkevičius (2019–20), Mindaugas Steponavičius (nuo 2020).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką