Jungtinių Tautų vaikų fondas

Jungtnių Taut vaik fòndas (United Nations Children’s Fund, UNICEF), Jungtinių Tautų pagalbinė institucija. Būstinė Niujorke.

Veikla

Tikslas – ginti vaikų teises ir padėti jiems realizuoti savo pagrindinius poreikius. Jungtinių Tautų vaikų fondo veikloje dalyvauja visos valstybės, kurios yra Jungtinių Tautų specializuotųjų įstaigų, Jungtinių Tautų ar Tarptautinės atominės energijos agentūros narės. 2021 organizacija veikia daugiau kaip 190 pasaulio valstybių ir teritorijų (turi daugiau kaip 13 000 darbuotojų).

UNICEF ženklas

Jungtinių Tautų vaikų fondas veiklą vykdo 5 regioninėse grupėse: Amerikos ir Karibų jūros (regioninis biuras, Panamoje), Europos ir Centrinės Azijos (regioninis biuras Ženevoje), Rytų Azijos ir Ramiojo vandenyno (regioninis biuras Bankoke), Rytų ir Pietų Afrikos (regioninis biuras Nairobyje), Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (regioninis biuras Amane), Pietų Azijos (regioninis biuras Katmandu), Vakarų ir Centrinės Afrikos (regioninis biuras Senegale).

Veiklos pagrindinės kryptys: vaikų teisių gynimas, humanitarinė pagalba vaikams, kenčiantiems nuo krizių (ginkluotų konfliktų ir stichinių nelaimių), jų būtiniausių poreikių tenkinimas ir tinkamų ugdymosi sąlygų sudarymas (vykdant švietimo, mitybos, sveikatos apsaugos, geriamojo vandens ir sanitarijos, vaikų saugumo, ankstyvosios vaikystės priežiūros, kovos su AIDS, lyčių partnerystės, paauglių lavinimo ir auklėjimo, kitas programas). Jungtinių Tautų vaikų fondas rūpinasi vaikų teisių užtikrinimo problemų tyrimu (jį atlieka Sekretoriato Vertimo, politikos ir planavimo skyrius bei Jungtinių Tautų vaikų fondo tyrimų centras Innocenti), skleidžia informaciją apie vaikų padėtį ir jų teises (rengia pranešimus apie pasaulio vaikų padėtį ir tautų pažangą užtikrinant vaikų teises).

Jungtinių Tautų vaikų fondas vadovaujasi 1989 Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (Lietuva ratifikavo 1995). Jungtinių Tautų vaikų fondo veiklai vadovauja Vykdomasis direktorius (skiria Jungtinių Tautų generalinis sekretorius pasitaręs su Vykdomąja valdyba) ir Vykdomoji valdyba (nustato Jungtinių Tautų vaikų fondo politiką, tvirtina programas ir priima sprendimus dėl administracinių ir finansinių planų), posėdžiaujanti 3 kartus kiekvienais kalendoriniais metais. Ją sudaro 36 valstybės narės, renkamos 3 m. pagal teisingo geografinio pasiskirstymo principą, 9–16 jos narių kasmet perrenkama.

Vykdomosios valdybos darbą koordinuoja biuras, kurį sudaro vykdomasis pirmininkas ir 4 pavaduotojai (kiekvienas pareigūnas atstovauja vienai iš 5 regioninių grupių), visus juos kasmet renka Vykdomoji valdyba iš savo narių.

Jungtinių Tautų vaikų fondas finansuojamas savanoriškai valstybių ir privačių rėmėjų. 36 išsivysčiusiose valstybėse veikia nacionaliniai komitetai, kurių pagrindinė funkcija yra per įvairias programas (dažniausiai trunkančias 5 m.) surinkti lėšų Jungtinių Tautų vaikų fondo veiklai.

Istorija

Įkurtas 1946 12 11 kaip Jungtinių Tautų tarptautinis specialusis vaikų fondas (United Nations International Children’s Emergency Fund; nuo 1953 – Jungtinių Tautų vaikų fondas). Teikė humanitarinę pagalbą Europos šalių ir Kinijos vaikams, nukentėjusiems nuo Antrojo pasaulinio karo, rūpinosi jų sveikata (Jungtinių Tautų vaikų fondas šias funkcijas perėmė iš Jungtinių Tautų pagalbos ir atkūrimo administracijos).

Nuo 1950 Jungtinių Tautų vaikų fondo įgaliojimai buvo išplėsti, imta labiau rūpintis ekonomiškai silpnesnių šalių (Afrikos, Lotynų Amerikos ir Viduržemio jūros rytų regiono valstybių) vaikais. Buvo vykdomos ekonominės ir socialinės programos, pvz., siekiama užtikrinti motinų ir vaikų gerovę bei sveikatą.

1965 Jungtinių Tautų vaikų fondo veikla buvo įvertinta Nobelio taikos premija, 1989 – Indiros Gandhi premija.

Lietuva ir UNICEF

Lietuvoje šiam fondui atstovauja Lietuvos nacionalinis komitetas, įsteigtas 1993. Jo funkcijos: skatinti ir ginti vaikų teises švietimo, sveikatos priežiūros, bendrosios gerovės ir laisvės nuo bet kokio išnaudojimo srityse; padėti įgyvendinti Jungtinių Tautų vaiko teisų apsaugos konvenciją. Komitetas rengia nacionalines programas, užtikrinančias vaikų teises ir jų apsaugą, tiria vaikų ir motinystės problemas, remia šeimos sveikatos stiprinimo ir švietimo programas.

Remdamasi įsipareigojimais, prisiimtais pagal Jungtinių Tautų vaiko teisų apsaugos konvenciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybė kas 5 m. atsiskaito Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetui Ženevoje apie progresą užtikrinant Lietuvos vaikų teises.

2019 Lietuva tapo Vykdomosios valdybos nare, 2021 A. Plepytė išrinkta Vykdomosios valdybos pirmininke.

1

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką