Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba

Jungtnių Taut Žmogaũs téisių tarýba (angl. United Nations Human Rights Council), tarpvyriausybinė institucija, atsakanti už žmogaus teisių apsaugos skatinimą bei stiprinimą visame pasaulyje, stebinti valstybių progresą ginant pagrindines žmogaus teises ir laisves, teikianti valstybėms rekomendacijas. Yra viena svarbiausių Jungtinių Tautų institucijų žmogaus teisių apsaugos srityje. Būstinė Ženevoje.

Žmogaus teisių tarybos sudėtis

Žmogaus teisių tarybą sudaro 47 Jungtinių Tautų valstybės narės, kurias 3 m. kadencijai slapto balsavimo metu renka Generalinė Asamblėja iš visų Jungtinių Tautų valstybių narių. Užtikrinama, kad institucijos sudėtis atspindėtų geografinę įvairovę: Afrikos šalims bei Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių grupei skiriama po 13, Lotynų Amerikos ir Karibų šalių grupei – 8, Vakarų Europai ir niekur nepriskirtoms šalims – 7, Rytų Europos šalims – 6 vietos. Vienerių metų kadencijai renkamas Žmogaus teisių tarybos biuras, jį sudaro Prezidentas ir 4 viceprezidentai (jie t. p. atspindi 5 geografinius regionus).

Istorija ir veikla

1946 įkurta Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisija, ją 2006 03 15 Generalinės Asamblėjos sprendimu (rezoliucija 60/251) pakeitė Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba. 2006 06 19–30 vyko pirmoji Žmogaus teisių tarybos sesija.

2007 06 18 Žmogaus teisių taryba priėmė plėtros planą, kuriame išdėstė savo veiklos sritis ir mechanizmus. Svarbiausi: Visuotinis reguliarios priežiūros mechanizmas (angl. Universal Periodic Review), Patariamasis komitetas (angl. Advisory Committee), Skundų procedūros mechanizmas (angl. Complaint Procedure), Specialių procedūrų mechanizmas (angl. Special Procedures).

Žmogaus teisių tarybos 19-oji specialioji sesija Sirijos klausimu (2012 06)

Visuotinis reguliarios priežiūros mechanizmas skirtas žmogaus teisių apsaugos padėčiai visose valstybėse narėse įvertinti. Valstybės pateikia Žmogaus teisių komitetui ataskaitas apie tai, kokių veiksmų ėmėsi, kad pagerintų žmogaus teisių apsaugą savo šalyse ir taip užtikrintų įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę įvykdymą. Tai unikalus ir vienintelis universaliu lygmeniu veikiantis tokio tipo mechanizmas pasaulyje. Patariamasis komitetas (sudarytas iš 18 asmenų) veikia kaip Žmogaus teisių tarybos ekspertų grupė ir patariamoji institucija. Susitinka 2 kartus per metus (vasario ir rugpjūčio mėn.), susitikimai trunka po vieną savaitę. Skundų procedūros mechanizmas fiziniams asmenims, jų grupėms ir nevyriausybinėms organizacijoms suteikia galimybę kreiptis į Žmogaus teisių tarybą dėl žmogaus teisių pažeidimų, įvykusių ar vykstančių bet kurioje šalyje. Vidutiniškai per metus sulaukiama apie 15 000 skundų, iš kurių 90 % skundų pateikia fiziniai asmenys ar jų grupės, 10 % – nevyriausybinės organizacijos.

Specialių procedūrų mechanizmas yra nepriklausomų žmogaus teisių ekspertų grupių ar individualių specialiųjų pranešėjų, dirbančių Žmogaus teisių tarybos pavedimu tam tikrais specializuotais klausimais (pvz., kultūrinių teisių apsauga, žmonių su negalia teisės, tarptautinių korporacijų ir žmogaus teisių jose apsauga ir kita), veikla.

Lietuva ir Žmogaus teisių taryba

2022 01 01 Lietuva pirmą kartą tapo Žmogaus teisių tarybos nare (iki tol veiklą vykdė kaip stebėtoja). Už Lietuvos narystę pasisakė 178 valstybės narės. Narystės laikotarpiu Lietuva savo prioritetais įvardijo vaikų ir neįgaliųjų teisių apsaugą, žmogaus teisių gynėjų saugumą ir žmogaus teisių apsaugą konfliktų zonose, mergaičių ir moterų teisių gynimą, žodžio, taikių susirinkimų ir asociacijų, religijos ir tikėjimo laisvę, žurnalistų saugumą.

-Žmogaus teisių taryba; -JT Žmogaus teisių taryba; -Žmogaus teisių komisija

3251

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką