Juodkalnijos švietimas

Juodkalnjos švietmas

Pirmosios mokyklos

Iki 1868 metų Juodkalnijoje buvo tik kelios pradinės mokyklos. Nuo 1868 iki 1875 atidarytos 72 naujos mokyklos, mokinių skaičius – apie 3000. Pradinis ugdymas tapo privalomas ir teiktas nemokamai. 1880 įsteigta pirmoji progimnazija (5–8 klasės), 1902 tapo gimnazija (9–12 klasės). 1899 Juodkalnijoje veikė 75 valstybinės ir 26 privačios mokyklos.

Šiuolaikinė švietimo sistema

Šiuolaikinė švietimo sistema yra trijų pakopų – pagrindinės mokyklos, vidurinės mokyklos ir universitetai. Švietimui vadovauja Švietimo ministerija, ji nuo 2000 vykdo reformas.

Mokyklose dėstoma juodkalniečių kalba (nuo 2009 visi mokykliniai vadovėliai spausdinami juodkalniečių kalba), mokymo tikslais gali būti vartojamos ir kitos oficialiosios kalbos (serbų kalba, bosnių kalba, albanų kalba ir kroatų kalba).

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo sistemą sudaro valstybiniai ir privatūs lopšeliai (vaikams iki 3 metų) ir vaikų darželiai (vaikams nuo 3 iki 6 metų). 21 a. pradžioje veikė 103 valstybiniai lopšeliai ir darželiai ir 23 privačios ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Privačias ikimokyklinio ugdymo įstaigas (dažniausiai įsikūrusios didesniuose miestuose) lanko iki 3 % ikimokyklinio amžiaus vaikų. Valstybinės ir privačios ikimokyklinio ugdymo įstaigos vykdo Švietimo ministerijos patvirtintas ugdymo programas.

Pagrindinis ugdymas

pagrindinė mokykla (Cetinje)

Pagrindinis ugdymas yra nemokamas ir privalomas visiems vaikams nuo 6 iki 15 metų. Trunka 9 metus ir susideda iš trijų pakopų (1–3, 4–6 ir 7–9 klasės). 2019 pagrindinių mokyklų tinklas apėmė 162 valstybines mokyklas (75 valstybinės pagrindinės mokyklos šiauriniame regione, 59 centriniame regione, 28 pietiniame regione) ir 4 privačias pagrindines mokyklas. 12‑oje pagrindinių mokyklų (Baro, Plavo, Podgoricos, Rožaje, Ulcinj savivaldybėse) pamokos vyksta ir albanų kalba. Ugdymas yra pasaulietiškas, religinė veikla neleidžiama (išskyrus religines vidurines mokyklas).

Vidurinės mokyklos

Mokymasis vidurinėje mokykloje nėra privalomas. Vidurinės mokyklos yra dviejų tipų: gimnazijos (arba bendrojo lavinimo mokyklos) ir profesinės mokyklos. Gimnazijose mokslas trunka 4 metus, mokomasi pagal standartizuotą curriculum (ugdymo ir studijų turinys) – gamtos mokslai ir matematika arba socialiniai mokslai ir kalbos. Gimnazijose mokslą tęsia apie 1/3 moksleivių. Profesinėse mokyklose mokomasi 3–4 metus (jas renkasi 2/3 moksleivių), mokiniai specializuojasi siaurose profesijose, derindami mokymąsi su praktiniais įgūdžiais. Baigus gimnaziją ar profesinę mokyklą mokiniams suteikiamas vidurinės mokyklos baigimo diplomas.

Aukštasis mokslas

Aukštojo išsilavinimo institucijos skirstomos į aukštesniojo ir aukštojo lygmens. Aukštesniojo lygmens institucijose mokomasi 2–4, aukštojo lygmens universitetuose ir meno akademijose – 4–6 metus. Universitetinės studijos trunka 3–4 metus (magistro studijų programos gali trukti 1 metus, specialisto/magistro – 1–2 metus, doktorantūros – 3 metus).

Juodkalnijoje yra vienas valstybinis universitetas – Juodkalnijos universitetas, įsteigtas 1974 Podgoricoje. Universitete yra 19 fakultetų ir 3 mokslinių tyrimų institutai. 2019 universitete studijavo 21 595 studentai (daliai jų mokestis už mokslą sumokamas iš valstybės biudžeto). 2006 įsteigtas Viduržemio universitetas yra pirmasis privatus universitetas Juodkalnijoje, jame yra 6 fakultetai, studijuoja 2 200 studentų. Privatus Donja Gorica universitetas įsteigtas 2007 Podgoricoje (oficialiai įteisintas 2010), jame yra 10 fakultetų, siūloma 10 bakalauro, 25 magistro studijų programos bei 3 doktorantūros kryptys, studijuoja apie 2000 studentų.

Juodkalnijos universiteto rektoratas (Podgorica)

Svarbiausios mokslo institucijos

Juodkalnijos mokslo ir meno akademija (įkurta 1971 Cetinje).

Archeologinių tyrimų centras (įkurtas 1961 Podgoricoje).

Didžiausios bibliotekos

Didžiausia biblioteka yra Nacionalinė Juodkalnijos biblioteka Djurdje Crnojevic (įsteigta 1893 Cetinje).

Svarbiausi muziejai

Juodkalnijos nacionalinis muziejus (Cetinje)

Svarbiausi muziejai: Kotoro jūrų (įkurtas 1880, atidarytas 1900), Juodkalnijos nacionalinis (įkurtas 1896 Cetinje, jo padaliniai – Juodkalnijos istorijos, Juodkalnijos etnografijos, Juodkalnijos dailės, Pearo II Petrovć-Njegošo muziejai, Karaliaus Mikalojaus rūmai), Podgoricos miesto (įkurtas 1950), Perasto miesto (įkurtas 1937), Juodkalnijos gamtos istorijos (įkurtas 1961 Podgoricoje), Budvos archeologijos (atidarytas 2003).

Kotoro jūrų muziejaus ekspozicija

Budvos archeologijos muziejus

3215

2390

Juodkalnijos kultūra

Juodkalnija

Juodkalnijos gamta

Juodkalnijos konstitucinė santvarka

Juodkalnijos partijos ir profsąjungos

Juodkalnijos ginkluotosios pajėgos

Juodkalnijos ūkis

Juodkalnijos istorija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką