Juozapas Algimantas Krikštopaitis

Juozapas Algimantas Krikštopaitis

Krikštopáitis Juozapas Algimantas 1931 03 13Kaunas 2018 11 10Vilnius, lietuvių mokslo istorikas ir filosofas, publicistas, chemikas. K. Krikštopaičio tėvas. Habil. dr. (hum. m.; filos. m. dr. 1989), dr. (techn. m. kand. 1962).

Išsilavinimas

1954 baigė Kauno politechnikos institutą (chemiją). 1959–61 Statybos ir architektūros instituto aspirantas.

Mokslinė ir pedagoginė veikla

1958–65 dirbo Lietuvos mokslų akademijos Statybos ir architektūros, 1965–78 Fizikos (iki 1977 Fizikos ir matematikos) bei Puslaidininkių fizikos institute. 1978–2011 dirbo Lietuvos kultūros tyrimų institute, 1993–2001 Humanizmo filosofijos skyriaus vedėjas. 1992–99 dėstė Vytauto Didžiojo universitete, 1998–2002 – Vilniaus pedagoginiame universitete, 1998–2009 – Kauno technologijos universitete; profesorius (1999).

Juozapas Algimantas Krikštopaitis

Kita veikla

Nuo 1972 Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos mokslinis sekretorius, nuo 1996 – vadovas. 1989–91, 1997–99, 2003–06 ir nuo 2010 Baltijos valstybių mokslo istorijos ir filosofijos asociacijos prezidentas; kasmetinės konferencijos Scientia et historia įkūrėjas ir vadovas (nuo 1994).

Tyrimų sritys

Tyrinėjo technologijos, fizikinės chemijos problemas, gamtos mokslų ir technikos istoriją bei filosofiją, T. Grotthusso mokslinę veiklą. Lietuvos istorijos, politikos, socialinius, kultūros ir meno reiškinius analizavo istoriniais ir struktūriniais semiotiniais metodais.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Klasikinė medžiagos koncepcija (1984), Fizikinė realybė kvantiniu aspektu (1986, abi rusų kalba), Prievartą patyrusiųjų laikysena (1997), Pralenkęs laiką: Theodor Grotthuss (2001), Saugi valstybė: Idėja ir tikrovė (su A. Rimaite, 2004), Pasakojimų sandara: Struktūrinė tikrovę aiškinančių tekstų interpretacija, Albina Makūnaitė: Dramatinė dailės poetika (abu 2006), Nepakartojamos akimirkos (2011), Išmintis, atsiverianti pažinimo kelyje (2013), Neįveikiama teatro galia (2014), Istorijos vėjų pagairėje (2015, su L. Klimka), Gyvenimas paaukotas mokslui, Iškilių asmenybių gyvenimo tiesa (abu 2016), Kūrybinės galios proveržio liudininkai (2018), Prakalbinta kasdienė patirtis: Pokalbiai su savimi ir kitais (išleista 2019).

Parašė mokslo populiarinamųjų, publicistikos straipsnių, esė, knygas apie alpinizmą Snieguotosios viršūnės (1960), Didžiuoju Pamyro keliu (1962).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką