Juozapas Arnulfas Giedraitis

Giedráitis Juozapas Arnulfas 1757 06 24Kamaraučizna (prie Giedraičių) 1838 07 05Alsėdžiai (palaidotas Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios kriptoje, širdis įmūryta Giedraičių bažnyčios presbiterijos sienoje), vyskupas, lietuvių raštijos veikėjas. Kanonų teisės daktaras (1790). Iš kunigaikščių Giedraičių giminės.

Žemaičių vyskupo Juozapo Arnulfo Giedraičio portretas (aliejus, 19 a. pirma pusė, nežinomas dailininkas, Žemaičių vyskupystės muziejus Varniuose)

Mokėsi Kilmingųjų kolegijoje Vilniuje, 1780 baigė Žemaičių vyskupijos kunigų seminariją Varniuose (būdamas klieriku paskirtas Livonijos kanauninku); 1781 įšventintas kunigu. 1781–85 keliavo po Europos šalis (ilgiausiai buvo Romoje). Nuo 1785 Žemaičių vyskupijos kapitulos narys, nuo 1791 vyskupo koadjutorius su paveldėjimo teise, nuo 1802 vyskupas. Vyskupijos generalinę konsistoriją iš Alsėdžių perkėlė į Varnius, pats gyveno Alsėdžiuose. Rūpinosi kunigų švietimu, parapinėmis mokyklomis (19 a. 3 dešimtmetyje Žemaičių vyskupijoje jos veikė daugiau kaip 70 % parapijų; dėl jų palaikė ryšius su Vilniaus universitetu), lietuvių kalbos ugdymu, bendravo su rašytojais, globojo literatus. Nuo 1813 Sankt Peterburge veikiančios Biblijos draugijos narys. Per 1830–1831 sukilimą ragino gyventojus remti sukilėlius, į jų būrius skyrė kapelionus. Sukilimą numalšinus J. A. Giedraitis nuo tiesioginio vyskupijos valdymo Rusijos administracijos buvo nušalintas.

19 a. 1 dešimtmetyje J. A. Giedraitis, padedamas D. Poškos, išvertė italų poezijos (T. Tasso dramos Aminta prologą, išleista 1965). Jo iniciatyva suredaguotos ir išleistos Evangelijos (1806). Biblijos draugijos prašymu parašė studiją Apie lietuvių tautą, kalbą ir literatūrą (išleista 1994). Svarbiausias darbas – pirmąkart į lietuvių kalbą išverstas visas Naujojo Testamento tekstas katalikams (1816 21906); vertimas prisidėjo prie bendrinės lietuvių kalbos formavimosi. Dar išvertė iš lenkų kalbos vyskupo A. B. Klongevičiaus parengtą trumpąjį katekizmą apie pavaldinių pagarbą carui (1832).

L: S. Yla Juozas Arnulfas Giedraitis, tautinio sąjūdžio vadas / Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje Chicago 1973; A. Prašmantaitė Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis Vilnius 2000.

1803

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką