Miliáuskas Juozapas, slap. Miglóvara, Miliáuskas-Miglóvara 1845 03 24Galnė (Vainuto vlsč., Raseinių apskr.) 1937 01 21Šiauliai, lietuvių poetas, publicistas. Žymus 19 a. pabaigos tautinio atgimimo veikėjas. Kilęs iš neturtingų bajorų. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Dalyvavo 1863 sukilime. Mokė bajorų vaikus. 1872–85 tarnavo Rygos policijoje. 1881 Rygoje įkūrė lietuvybės centrą – dainininkų draugiją Aušra. Prisidėjo prie žurnalo Aušra leidybos organizavimo, jį platino ir jame bendradarbiavo. Nuo 1885 gyveno Šiauliuose ir dirbo notaro įstaigoje. Po I pasaulinio karo gydė žmones homeopatija. 1906 Šiauliuose leido laikraštį Žodis. Eilėraščius spausdino žurnaluose Aušra, Žemaičių ir Lietuvos apžvalga, Tėvynės sargas. Liko ištikimas aušrininkų pasaulėžiūrai. Poezijoje (rinkiniai Raštai. Įvairios eilės 1884, Giedmenys 1914, nebaigtas spausdinti) reiškė meilės tėvynei, tautinės vienybės idėjas, aukštino gimtąją kalbą, apdainavo gamtą, kaimo žmonių buitį, būdinga aušrininkų poezijos motyvai, romantinė raiška. Kai kurie eilėraščiai virto liaudies dainomis. Populiarus eilėraštis Prabrėkšk, aušrele – Aušros lyrikos pavyzdys. Išleido liaudies dainų rinktinę Dainos (1906), knygą Viduklės kraštas (1928), paskelbė atsiminimų apie 1863 sukilimą (Karo archyvas 1925 nr. 2).

L: B. Prėskienis Juozas Miliauskas-Miglovara Šiauliai 1997.

996

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką