Moñtvila Juozapas (lenk. Józef Montwiłł) 1850 03 18Mitėniškiai (prie Šėtos) 1911 02 20Vilnius, Lietuvos visuomenės veikėjas, verslininkas, labdaros organizatorius. 1866 baigė gimnaziją Vilniuje, 1872 – Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakultetą, Berlyne, Vienoje, Krokuvoje studijavo sociologiją ir ekonomiką. Grįžęs į Lietuvą kurį laiką gyveno ir ūkininkavo Šėtoje. Nuo 1885 Vilniaus žemės banko vienas direktorių, faktinis jo vadovas, Vilniaus prekybos banko vadovybės narys. Įkūrė daugiau kaip 20 visuomeninių organizacijų, vaikų vasaros poilsio stovyklų, vaikų globos draugiją, muzikos ir dailės mokyklas, muzikos draugiją Liutnia (1905), našlaičių prieglaudą, nakvynės namus, ambulatoriją neturtingiesiems (jiems organizavo ir nemokamus pietus), Šėtoje įsteigė pagalbos neturtingiesiems draugiją, audimo mokyklą Birutė (1896) ir kitas, rūpinosi jų finansavimu (skyrė nemažai savo lėšų).

Juozapas Montvila (apie 1895; Varšuvos nacionalinė biblioteka)

Daugelis tų draugijų ir visuomeninių organizacijų įsikūrė J. Montvilos rūpesčiu ir daugiausia jo lėšomis restauruotuose pranciškonų vienuolyno rūmuose. Su broliu Stanislovu įkūrė Brolių Montvilų fondą visuomeninėms ir labdaros organizacijoms remti. Kartu su kitais 1907 įkūrė ir finansiškai rėmė Vilniaus mokslo bičiulių draugiją.

Vilniaus mokslo bičiulių draugijos pirmoji valdyba (1907, J. Montvila sėdi dešinėje; Varšuvos nacionalinė biblioteka)

J. Montvilos iniciatyva Vilniuje pastatyta nemažai gyvenamųjų namų, visuomeninių pastatų.

J. Montvilos pastatytas gyvenamųjų namų tarnautojams kompleksas (vadinamoji Kražių kolonija) Vilniuje prie Lukiškių aikštės (20 a. 3–4 dešimtmetis; Nacionalinis skaitmeninis archyvas)

1897 išrinktas Vilniaus miesto galva, bet Rusijos imperijos valdžios nepatvirtintas.

1907–11 Rusijos III Valstybės dūmos deputatas.

paminklas Juozapui Montvilai Vilniuje (skulptorius B. Balzukevičius, pastatytas 1931)

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką