Strõpus Juozapas 1860 03 26Nasrėnai 1936 03 10Nasrėnai, lietuvių bibliofilas, knygnešys. Mokėsi vietos pradinėje mokykloje, buvo apsiskaitęs. Rinko lietuvišką spaudą, dar spaudos draudimo metais sudarė asmeninę biblioteką. Leidinių įsigydavo iš knygnešių, po spaudos draudimo panaikinimo pirkdavo iš knygynų, iš Mažosios Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių, prenumeravo periodikos. Turėjo daugiau kaip 1000 knygų, apie 60 kalendorių ir apie 20 periodinių leidinių. Daugiau kaip 20 leidinių buvo iš laikotarpio iki 1864 (S. Daukanto, M. Valančiaus), 110 – spaudos draudimo (Aušros, Varpo komplektai), 100 – 1906–17 laikotarpio; biblioteką metodiškai tvarkė: laikė atskirame kambaryje, naudojo chemines spaudinių priemones, įrišinėjo periodikos komplektus, turėjo rankraščių katalogą arba įsigytus leidinius žymėjo spausdintuose knygų prekybos kataloguose, ženklino nuosavybės įrašu, atliko mėgėjiškų tyrimų (pvz., apie knygų brangimą 1914–21). Po jo mirties biblioteka buvo išsklaidyta, dalis leidinių (tarp jų labai retų knygų) pateko į muziejus ir pas kolekcionierius. Buvo patikimas ryšininkas su Mažosios Lietuvos leidėjais, paimdavo spaudai paruoštus rankraščius iš Kretingos vienuolyne uždarytų kunigų. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje (Tėvynės sarge, Vilniaus žiniose).

3037

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką