Jragis Juozas Almis 1917 10 03Baltkalnis (Laukuvos vlsč.) 2014 03 04Sidnėjus, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas, poetas, kritikas. Dalyvavo II pasauliniame kare. Bendradarbiavo leidiniuose Jaunasis ūkininkas, Karys, Skautų aidas, Šaltinis, Trimitas ir kitur.

Almis Juozas Jūragis

1944 pasitraukė į Vokietiją, nuo 1948 gyveno Australijoje. 1965–67 Australijos lietuvių bendruomenės Krašto kultūros tarybos narys. Redagavo leidinį Australijos lietuvių metraštis (t. 1 1961, ir sudarytojas), 1965–67 – savaitraščio Tėviškės aidai kultūros priedą Verpetai, Australijos lietuvių klubo Plunksna almanachą Plunksna ir žodis (1966), Australijos lietuvių poezijos antologiją Terra Australis (1972; čia publikavo ir savo eilėraščių). 1970–73 su Jurgiu Janavičiumi (1926–2012) leido Australijos lietuvių kūrybos leidinį Poezijos ir prozos lakštai.

Eilėraščių rinkiniuose Tolimieji miražai (1964), Akmens ir paukščio metas (1977, abu Sidnėjuje) vyrauja klasikinio eiliavimo forma; pirmoje knygoje lyrinis subjektas poetizuoja prarastąjį rojų – Lietuvą, prisimena laisvės kovas, antroje – rašoma ir apie Australiją, reflektuojama individo būtis ir buitis. Kiti eilėraščių rinkiniai: Žeme, būk mano motina (1986, Lietuvoje parengto rinkinio Laukai meldžiasi pagrindu), Tik sapno ugnį jausi (1999, išleistas Lietuvoje).

Periodikoje paskelbė straipsnių, recenzijų, iš vokiečių kalbos išvertė R. M. Rilkeʼs poezijos. J. A. Jūragio poezijos išversta į olandų kalbą.

857

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką