Juozas Andziulaitis-Kalnėnas

Andziuláitis-Kalnnas Juozas 1864 12 13Gaisriai (Sintautų vlsč.) 1916 02 12New Britain (Konektikuto valstija), lietuvių poetas, publicistas, vertėjas.

Biografija

1883 baigęs Veiverių mokytojų seminariją mokytojavo Garliavoje (mokė iš draudžiamų lietuviškų knygų). Priklausė slaptai kuopelei, rėmusiai Aušrą. Nuo 1884 bendradarbiavo Aušroje. Rinko tautosaką ir etnografinę medžiagą. Persekiojamas už ryšius su lietuvių spauda 1886 persikėlė į Tilžę. Redagavo 2 paskutinius Aušros numerius, suteikė jai pozityvistinę pakraipą. 1886 emigravęs į Jungtines Amerikos Valstijas dirbo angliakasiu, vertėsi prekyba, bendradarbiavo Lietuviškajame balse, Apšvietoje. 1890–92 redagavo laikraštį Vienybė lietuvninkų. 1894 baigęs Baltimorės universiteto Medicinos koledžą vertėsi gydytojo praktika ir lietuvių veikloje nebedalyvavo.

Kūryba

Eilėraščiuose iš pradžių vyravo romantiniai (apdainavo gamtą, gimtąją kalbą), vėliau – socialiniai motyvai; žymi poezijos dalis – T. Ševčenkos, I. Nikitino, R. Burnso sekimai. Literatūros kritikoje propagavo realizmą, ragino rūpintis meniškumu. Publicistikos straipsniuose smerkė Rusijos politiką Lietuvoje, kėlė darbininkų socialines problemas, skelbė pozityvizmo, radikalaus visuomenės pertvarkymo idėjas. Parašė mokslo populiarinamųjų ir istorinių apybraižų (Tomas Miunceris ir didysis būrų maištas 1892, Armėnija ir armėnai 1893). Išvertė A. Mickevičiaus, N. Gogolio, G. de Maupassant’o, H. Sienkiewicziaus, M. Konopnickos ir kitų rašytojų kūrinių, anglų istoriko E. A. Freemano Europos istoriją (1891).

R: Raštai Vilnius 1971.

109

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką