J. Angrabaičio bibliografijos antraštinis lapas (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Angrabáitis Juozas 1859Pervazninkai (Kidulių valsčius, Šakių apskritis) 1935Krokuva, spaudos darbuotojas, bibliografas. Savamokslis.

1876 Sudarge įrengė knygrišyklą iš Mažosios Lietuvos gabenamoms lietuviškoms knygoms įrišti. Nuo 1877 iš Tilžės gabeno ir platino draudžiamas knygas, 1883–1884 ir mėnraštį Aušra. 1889 apsigyveno Tilžėje, dirbo Mauderodės spaustuvės korektoriumi, redagavo katalikų žurnalą Žemaičių ir Lietuvos apžvalga (1889–1896). 1890 sudarė O. Mauderodės išleistų lietuviškų knygų, 1893 – religinio turinio paveikslėlių katalogus. 1895 išvyko į Krokuvą.

Jono Zanavykučio slapyvardžiu išspausdino bibliografiją Suskaita, arba Statistika visų lietuviškų knygų, atspaustų Prūsuose nuo 1864 metų iki pabaigai 1896 metų (1897), kurioje suregistravo apie 500 knygų ir periodinių leidinių, nustatė daug kontrafakcinių leidinių, nurodė knygų tiražus, už jų spausdinimą sumokėtas lėšas.

204

2593

-Jonas Zanavykutis; Zanavykutis

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką