Juozas Audėnas

Juozas Audėnas

Audnas Juozas, iki 1939 Audckas 1898 09 25Rumpiškėnai (Panevėžio apskr.) 1982 10 10Niujorkas, Lietuvos pasipriešinimo okupaciniams režimams veikėjas, ekonomistas. 1919 Lietuvos partizanas. 1920–23 tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1931 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą; 1926–28 buvo universiteto Varpininkų, 1926–29 Studentų savišalpos draugijos, 1927 – studentų atstovybės pirmininkas. 1930–36 Kauno mokesčių inspekcijos inspektorius, 1936–39 miesto savivaldybės Finansų skyriaus vedėjas. 1939–40 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Per 1940 06 14–15 vyriausybės posėdį siūlė priimti SSRS ultimatumą. 1940–44 Lietūkio finansų administratorius, dėstė Profesinių sąjungų institute. Nuo 1942 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos centro komiteto narys, nuo 1951 jo pirmininkas.

1943 03–11 Vyriausiojo lietuvių komiteto, 1943–44 Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto narys. Nuo 1944 buvo gestapo ieškomas. 1946–48 gyveno Hanau lietuvių DP stovykloje Vokietijoje, buvo Lietuvių tremtinių bendruomenės centro valdybos vicepirmininkas. Nuo 1949 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Nuo 1951 Lietuvos laisvės komiteto narys, 1952–56 komiteto žurnalo Lietuva redakcinės kolegijos pirmininkas. Nuo 1954 Pavergtųjų Europos tautų seimo Lietuvos delegacijos narys. Nuo 1958 BALF direktorius ir vicepirmininkas (1960–64). 1961–64 ir nuo 1967 Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto vicepirmininkas, 1964 pirmininkas, 1965–66 generalinis sekretorius, nuo 1967 informacijos ir bendrųjų reikalų vedėjas. Suredagavo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto leidinį Dvidešimt kovos metų dėl Lietuvos laisvės 1963 (anglų kalba).

Hanau stovykloje (iš dešinės) J. Audėnas su sūnumi, prezidentas K. Grinius, kapitonas Bronius Juškys (1945 11 28; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Svarbiausi darbai: Verslo mokesčiai 1931, Paskutinis posėdis (1966 Niujorkas, 21990 Vilnius).

1718

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką