Balčikónis Juozas 1885 03 25Ėriškiai (Ramygalos vlsč., Panevėžio apskr.) 1969 02 05Vilnius (palaidotas Ėriškiuose), lietuvių kalbininkas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (1946).

Biografijos faktai

Juozas Balčikonis

1911 baigė Sankt Peterburgo universitetą. A. Šachmatovo, A. Sobolevskio, E. Volterio mokinys. 1918–20 Panevėžio gimnazijos, 1920–24 Panevėžio mokytojų seminarijos direktorius. 1924–30 dėstė Lietuvos universitete, 1931 – Vytauto Didžiojo universitete, 1944–60 – Vilniaus universitete, 1944–50 Lietuvių kalbos katedros vedėjas; profesorius (1944). 1944–52 Lietuvių kalbos instituto direktorius.

Mokslinė ir kita veikla

Daugiausia nusipelnė lietuvių leksikografijai. Perėmęs K. Būgos kartoteką (apie 617 500 lapelių) organizavo žodyno rengimo ir žodžių rinkimo darbą (1930–52 akademinio Lietuvių kalbos žodyno vyriausiasis redaktorius). Užrašė keliolika tūkstančių žodžių. Dabartinės lietuvių kalbos žodyno (1954) vienas redaktorių. Parengė J. Jablonskio Raštus (5 t. 1932–36), M. Valančiaus Raštus (1931), fotografuotinį 1598 metų Merkelio Petkevičiaus katekizmo leidimą (1939). Išvertė J. S. Otrębskio Lietuvių kalbos gramatiką (Gramatyka języka litewskiego 3 t. 1956–65; neišleista). Redagavo (su J. Kruopu ir B. Larinu) D. Kleino lietuvių kalbos gramatiką (Pirmoji lietuvių kalbos gramatika 1957). Rinko Lietuvos vietovardžius (1959 parašė studiją apie lietuviškus vietovardžius, kilusius iš upių ir ežerų vardų), tautosaką (Druskininkų dainos 1972). Bendrinės lietuvių kalbos formavimuisi ir norminimui reikšminga J. Balčikonio pedagoginė veikla ir vertimai (išvertė brolių Grimmų, H. Chr. Anderseno, W. Hauffo, Ch. Perrault pasakų, arabų pasakas Tūkstantis ir viena naktis, J. Verne’o, J. Swifto kūrinių). Parašė biografinių straipsnių apie J. Jablonskį, K. Jaunių, K. Būgą ir kitus lietuvių bei rusų kalbininkus.

paminklas J. Balčikoniui Panevėžyje (pastatytas 1996, bronza, granitas, skulptorius A. Vytėnas)

R: Rinktiniai raštai Vilnius 2 t. 1978–82. L: V. Vitkauskas Juozas Balčikonis Kaunas 1985; Dėk žodį prie žodžio – turėsi žodyną: Atsiminimai apie kalbininką J. Balčikonį / sudarė B. Goberienė, A. Pupkis Vilnius 2006; A. Pupkis Juozas Balčikonis ir didysis „Lietuvių kalbos žodynas“ (2013).

2069

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką