Baniónis Juozas 1956 02 12Pužiškės (Kazlų Rūdos rj.), lietuvių istorikas. Dr. (hum. m., 1995).

Išsilavinimas ir veikla

1979 baigė Vilniaus universitetą (taikomąją matematiką), 1989 – Vilniaus pedagoginį institutą (istoriją). 1979–87 dėstė šiame institute. 1987–93 dirbo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute (nuo 1990 Lietuvos istorijos institutas), nuo 1994 dirba Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre. Nuo 1994 dar dėsto Vilniaus pedagoginiame universitete (2011–18 Lietuvos edukologijos universitetas, nuo 2019 Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija); profesorius (2015).

Juozas Banionis

Tyrimų sritys ir publikacijos

Tiria matematikos mokslo raidą Lietuvoje, nuo 1994 – daugiausia 20 a. antros pusės Lietuvos rezistenciją.

Svarbesni veikalai: Matematikos mokslo raida Lietuvoje 1920–1940 (1994), Lietuvos laisvės byla Vakaruose 1975–1990 (2002), Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija (su kitais, 2005 22007, anglų kalba 2015), Lietuvos laisvinimas Vakaruose 1940–1975 (2010), Matematinės minties raida Lietuvoje: nuo matematikos žinijos atsiradimo iki matematikos mokslo įsitvirtinimo (2014), Lietuvos laisvinimas Vakaruose po Helsinkio akto, 1975–1994 (2017).

Parengė matematikos mokomųjų priemonių aukštosioms mokykloms (2001, 2006, su J. Žemaityte, 2011, 2014), matematikos vadovėlių (su kitais, 2006, 2008, 2 knygos, 2009 ir 2011).

-Juozas Banionis

L: Juozas Banionis. Gyvenimo ir darbų verpetuose: bibliografija / sud. A. Vasiliauskienė Vilnius 2016.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką