Brazáitis Juozas (iki 1955 Juozas Ambrazevičius) 1903 12 09Trakiškiai (Marijampolės apskr.) 1974 11 28South Orange (Naujojo Džersio valstija; palaidotas Putname; 2012 perlaidotas Kaune), Lietuvos politikas, visuomenės veikėjas, literatūrologas. Lietuvių katalikų mokslų akademijos narys (1939). Studijavo literatūrą Lietuvos (1922–27) ir Bonos (1931–32) universitetuose. 1934–43 dėstė Vytauto Didžiojo universitete, mokytojavo.

Juozas Brazaitis

1938–40 Ateitininkų sendraugių sąjungos pirmininkas. 1940–41 antisovietinio pasipriešinimo ir Lietuvių aktyvistų fronto vienas vadovų. 1941 06 23–08 05 Lietuvos laikinosios vyriausybės ministras pirmininkas, švietimo ministras. Neginkluoto antinacinio pasipriešinimo vienas vadovų. Bendradarbiavo antinaciniame pogrindiniame laikraštyje Į laisvę (1942–44), 1943–1959 Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto veikėjas (1943–44 Politinės komisijos pirmininkas, 1945–1951 Lietuvių fronto atstovas). Parašė vadovėlius Literatūros teorija. Poetika (1930), Visuotinės literatūros istorija (dalis 1 su J. Griniumi, 1931, d. 2 su J. Griniumi ir A. Vaičiulaičiu, 1933 31991), studiją Vaižgantas (1936), sudarė literatūros chrestomatiją Naujieji skaitymai (su kitais, 3 dalys 1938–39), straipsnių rinkinį Lietuvių rašytojai (1938).

Parengė K. Donelaičio Metų (1940), Maironio Pavasario balsų (1940), V. Pietario, Lazdynų Pelėdos kūrinių naujus leidimus. Literatūros kūrinius analizavo visuomeninių reiškinių kontekste, literatūros raidą siejo su kartų kaita, didelę reikšmę teikė kūrėjo asmenybei.

Gyvenimas ir veikla išeivijoje

1944 pasitraukė į Vokietiją, 1951 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. 1952 laikraščio Darbininkas vienas redaktorių, 1953–60 redagavo žurnalą Į laisvę. Kūrė Lietuvių fronto bičiulių sąjūdį, rengė jo programą (1958 Vyriausiosios tarybos pirmininkas, vėliau jos Politinės komisijos narys). Paskelbė straipsnių apie 1940–44 Lietuvos okupacijas, parašė ir suredagavo politinių memorandumų, išleido knygą Lietuvos žmonių vardu (In the Name of Lithuanian People 1946), Maža tauta bus nuslopinta (Ein kleines Volk wird ausgelöscht 1948). Dokumentinėje knygoje Vienų vieni (lietuvių ir vokiečių kalbomis 1964, 21990 Vilnius) suformulavo iki šiol istoriografijoje vyraujančią lietuvių antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo koncepciją. Bendradarbiavo Lietuvių enciklopedijoje ir Encyclopedia Lithuanica.

Juozas Brazaitis-Ambrazevičius; Juozas Brazaitis (Ambrazevičius)

R: Raštai 6 t. Chicago 1980–85. L: Ugninis stulpas: 25 metai be Juozo Brazaičio / sud. V. Valiušaitis Kaunas 2000.

2066

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką