Bùlka Juozas, Bulko 1925 12 27Ripaičiai (Saldutiškio vlsč.) 2010 01 09Minskas (palaidotas Mosare, Gluboko rj., Vitebsko sr.), Aukštaitijos antisovietinių partizanų ryšininkas. 1944–45 mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje. 1946 10 tapo Vytauto apygardos štabo partizanų ryšininku (slapyvardis Svajūnas), nuo 1947 pagrindinis ryšininkas su Lokio, Tigro ir Liūto rinktinėmis. 1948 paskirtas Vytauto apygardos štabo ryšių įgaliotiniu ir Lokio rinktinės Kiaunės rajono organizacinio sektoriaus vadu (slapyvardis Skrajūnas). 1948 10 14 saugumo suimtas ir Vilniuje užverbuotas (slapyvardis Vincas). Apie tai pranešė Vytauto apygardos vadovybei, gyveno nelegaliai. Paskirtas Šiaurės rytų Lietuvos srities ir Vytauto apygardos štabų ryšių skyriaus viršininku.

1951 03 19 vėl suimtas; per saugumiečių operaciją žuvo 12 partizanų (ir brolis A. Bulka, slapyvardžiu Dainius). Vėl užverbuotas tapo agentu smogiku (slapyvardis Bimba). Kaltinamas, kad jam padedant Valstybės saugumo ministerija iki 1953 (ar 1954) suėmė arba nužudė 65 partizanus. Apsigyvenęs Vilniuje 1974–82 dirbo Vilniaus elektros skaitiklių gamykloje; už blaivybės propagavimą iš darbo atleistas. 1988 Lenkijoje įšventintas kunigu, paskirtas į Baltarusiją. Buvo Mosaro katalikų parapijos klebonas; jo rūpesčiu suremontuota ir atšventinta bažnyčia, 1995–96 pastatydintas eucharistiečių vienuolynas, 1990 atstatytos bažnyčios Udzeloje (Gluboko rj.) ir Dunilove (Pastovių rj.), 1995 pastatyta nauja bažnyčia Varapajevoje (Pastovių rj.). Mosare ir Šarkauščinoje (Pastovių rj.) 1994 pastatydino paminklus Vietinės rinktinės kariams lietuviams, Mosaro ir kitose parapijose – apie 100 kryžių ir koplytėlių. Propagavo blaivybę.

1261

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką