Dalinkẽvičius Juozas 1893 06 13Pamūšis (Taujėnų vlsč.) 1980 02 26Kaunas (palaidotas Pamūšyje), lietuvių geologas. Lietuvos mokslų akademijos narys (1941), Geol. ir miner. m. habil. dr. (1935). 1911–12 studijavo astronomiją Sankt Peterburgo universitete, 1912–19 geologiją ir markšeiderystę Sankt Peterburgo kasybos institute (1919–25 jame dėstė). Nuo 1925 dirbo Lietuvos universiteto (nuo 1930 Vytauto Didžiojo universitetas) Gamtos muziejuje, 1926–30 šiame universitete studijavo (įgijo inžinieriaus technologo specialybę), 1935 Mineralogijos ir geologijos katedros privatdocentas, nuo 1936 – docentas ir šios katedros Geologijos kabineto vadovas. 1932–33 tobulinosi Graco universitete. 1940 įkūrė Inžinerinės geologijos katedrą, buvo jos vedėjas. 1940–63 Vilniaus universiteto Geologijos katedros vedėjas; profesorius (1940). 1941 įkūrė Geologijos ir geografijos institutą, buvo jo direktorius (iki 1944), 1949–52 šio instituto direktoriaus pavaduotojas, 1946–55 Stratigrafijos ir tektonikos sektoriaus vadovas.

Juozas Dalinkevičius

Moksliniai tyrimai

Detalių Lietuvos geologinių tyrimų pradininkas; tyrė Lietuvos ir gretimų kraštų devono, karbono, permo, triaso, juros, kreidos, paleogeno, neogeno ir kvartero stratigrafiją, tektoniką, paleogeografiją, fosilijas, naudingąsias iškasenas. Sukūrė Lietuvos geologinio kartografavimo mokslo pagrindus, sudarė 11 Lietuvos geologinių žemėlapių (pirmąjį spalvotą 1:3 000 000 mastelio Pabaltijo valstybių geologinį žemėlapį 1936). 1943 vadovavo Šventosios upės geologinę, morfologinę ir hidrogeologinę nuotrauką vykdžiusiai ekspedicijai; rezultatus pateikė ataskaitoje Anykščių rajonas (Šventoji upė, Anykšta ir Rubikių ežeras) geologiniu, geomorfologiniu atžvilgiu (1944). Parašė monografijas apie devono stratigrafiją ir apatinio karbono transgresijos žymes Lietuvoje (1939), Lietuvos kreidos sistemos fosilines žuvis selachijas (1955), straipsnių iš Lietuvos geologijos mokslo istorijos. Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete ir Kauno politechnikos institute įkūrė geologijos muziejus; jam mirus eksponatai perkelti į Vievio kerno saugyklą, įrengta rinkinių ekspozicija.

Veikalai

Monografijos: Lietuvos devonas ir jo ryšiai su Latvijos devonu (1932), Devono stratigrafija ir apatinio karbono transgresijos žymės Lietuvoje (1939). Išleido vadovėlį Kalnų geometrija (1924).

Atminimo įamžinimas

Jo vardu 1990 pavadinta viena Sekstanto žvaigždyno žvaigždžių, gatvė Naujojoje Akmenėje (1989). 2013 (minint 120-ąsias gimimo metines) netoli Karpėnų klinčių karjero atidengtas paminklinis akmuo, 2013 06 12 Akmenėje surengta konferencija Moderniosios geologijos Lietuvoje raida ir rezultatai; jai skirtame leidinyje Juozo Dalinkevičiaus geologinių ekspedicijų keliais (mokslinis redaktorius A. Grigelis) apžvelgiama J. Dalinkevičiaus biografija, skelbiama trumpa informacija apie jo gimtinę, gyvenamąjį namą Kaune, Lietuvos geologijos muziejaus Vievyje memorialinę ekspoziciją, Akmenės rajono geologinius tyrimus. 2014 išleista monografija Akademikas Juozas Dalinkevičius (sudarytojas A. Grigelis).

1993 įsteigta Lietuvos mokslų akademijos Juozo Dalinkevičiaus premija.

1762

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką