Juozas Jakavonis tremtyje (Kolyma, Magadano sritis, Rusija, 1954–55)

Jakavónis Juozas (slap. Tigras) 1925 07 10Kasčiūnai (Merkinės vlsč.) 2021 11 23Vilnius (palaidotas Kasčiūnuose, Varėnos rj. savivaldybė), Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis. Karys savanoris (1998).

Išsilavinimas ir veikla

1934–38 mokėsi Trasninko (Merkinės vlsč.) pradžios mokykloje, 1938–39 lankė Rodukos (Merkinės vlsč.) vakarinę mokyklą. 1944 11 16 tapo A. Ramanausko būrio partizanu. Po 1945 06 vykusių Varčios miško kautynių į J. Jakavonio tėvų (Juliaus Jakavonio ir K. Mikalonytės‑Jakavonienės) sodyboje įrengtą bunkerį buvo perkeltas Merkio rinktinės štabas, kuriame rinktinės vadas A. Ramanauskas‑Vanagas paruošė Marcinkonių batalione užsiregistravusių ir žuvusių partizanų sąrašą, kartu su netoliese esančiu A apygardos štabu – Merkinės puolimo planą, partizanų apdovanojimo taisykles. 1946 01 pasiėmęs reikalingiausius dokumentus ir radijo aparatą su priedais į bunkerį atsikėlė A apygardos vadas J. Vitkus; šiame bunkeryje spausdinta Laisvės varpas ir atsišaukimai prieš rinkimus į SSRS Aukščiausiąją Tarybą, o po rinkimų (1946 02 09) – atsišaukimai su jų rezultatais.

Juozas Jakavonis Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginyje Partizanų dainų vakaras (2018 03 22)

J. Jakavonis buvo Merkio rinktinės štabo ryšininkas, lydėdavo partizanus po kaimus ir keldavo juos per šalia esančią Merkio upę, platino atsišaukimus ir partizaninę spaudą, teikė žinias apie sovietų represinių struktūrų darbuotojų judėjimą. Merkio rinktinės štabo bunkeris nebuvo išaiškintas, tačiau atsirado daugiau apie jį žinančių (1946 03 J. Vitkus‑Kazimieraitis išsikėlė į P. Petrausko sodyboje Snaigupės kaime įrengtą bunkerį, liepos mėn. iš bunkerio pasitraukė ir A. Ramanauskas‑Vanagas, 1947 02 šis bunkeris užkastas).

J. Jakavonis 1946 12 08 suimtas, kalintas Merkinėje, Varėnoje, Vilniuje; Karo tribunolo 1947 03 27 nuteistas 10 m. kalėti lageryje ir 5 m. būti tremtyje. Kalintas Kolymoje (Magadano sr.), nuo 1953 11 17 buvo tremtyje Grigorjevkoje (Jermakovskojės rj., Krasnojarsko kraštas). 1955 01 nuvyko pas 1948 05 22 ištremtą tėvą ir savanoriškai pas jį atvykusią seserį Vladislavą (motina su dukromis slapstėsi). J. Jakavonis 1958 04 24 paleistas, 1959 grįžo į Lietuvą.

1961–85 dirbo Druskininkų miškų ūkyje. 1988 tapo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio, vėliau – 1990 atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio nariu. Gyveno Kasčiūnų kaime (Merkinės seniūnija). A. Ramanausko‑Vanago vidurinės mokyklos Alytuje garbės narys (1999). Jakavonių sodyboje veikia ekspozicija: 1997 atstatytas bunkeris, 1999 07 08 atidengtas atminimo ženklas (su įrašu, kad sodyboje veikusioje A, nuo 1946 04 – Dainavos, apygardos vadavietėje 1945 06–1946 07 dirbo ir gyveno Merkio rinktinės vadas A. Ramanauskas‑Vanagas, 1945 11–1946 03 – A apygardos vadas J. Vitkus‑Kazimieraitis), t. p. kiti atminimo ženklai.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė aplanko Juozą Jakavonį (2018 08 23, Kasčiūnų kaimas, Varėnos rajono savivaldybė)

Parašė atsiminimų knygą Šalia mirties (2005 22011).

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius (1998), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (2000).

Laisvės premija (su kitais, 2018).

Tigras; -Juozas Jakavonis

2737

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką