J. Kairiūkštis (sėdi pirmas iš kairės) su kitais Lietuvių mokslo draugijos komiteto nariais (1911–12)

Kairikštis Juozas 1855 03 05Girininkai (Pakuonio vlsč., Marijampolės apskr.) 1937 06 14Kaunas, lietuvių pedagogas, visuomenės veikėjas. J. Kairiūkštienės‑Vichertaitės vyras, J. Kairiūkščio, V. Kairiūkščio ir H. Kairiūkštytės‑Jacinienės tėvas. 1870 baigęs Veiverių mokytojų seminariją mokytojavo prie jos veikiančioje pavyzdinėje pradinėje mokykloje. 1872 padėjo F. Kuršaičiui tyrinėti lietuvių kalbą. Dėl rūpinimosi lietuvių kalbos dėstymu seminarijoje Rusijos administracijos perkeltas mokytojauti į Seinus. 1889 baigė Vilniaus mokytojų institutą. 1903–06 Veiverių mokytojų seminarijos mokytojas. Dėl dalyvavimo 1905–07 revoliuciniuose įvykiuose ištremtas iš Lietuvos. 1906–10 mokytojavo Jędrzejówo mokytojų seminarijoje (Šventojo Kryžiaus vaivadija, Lenkija). 1910–15 dėstė lietuvių kalbą ir kitus dalykus Vilniaus gimnazijoje, kursuose.

Vienas lietuvių švietimo organizacijos Rytas steigėjų (1912). Lietuvių mokslo draugijos narys (nuo 1910). 1915–18 mokytojavo Voronežo lietuvių gimnazijoje. 1919–27 (iki uždarymo) Vilniaus lietuvių mokytojų seminarijos direktorius. Bendradarbiavo žurnaluose Lietuvos mokykla, Šaltinis.

2457

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką