Keliuõtis Juozas 1902 09 04Joniškis (Rokiškio vlsč.) 1983 03 25Vilnius, lietuvių žurnalistas, rašytojas, vertėjas.

Išsilavinimas

1926 baigė Lietuvos universiteto Teologijos‑filosofijos fakultetą, 1926–29 Sorbonoje studijavo filosofiją, literatūrą, žurnalistiką, meną ir sociologiją. Studijų metais paveiktas M. Blondelio ir H. Bergsono idėjų tapo neokatalikybės sąjūdžio šalininku.

Žurnalistinė ir kita veikla

1924–26 redagavo žurnalą Pavasaris. Nuo 1929 dirbo laikraščio Rytas redakcijoje, 1930–32 leido ir redagavo moksleivių žurnalą Ateities spinduliai. 1930 buvo literatūros almanacho Granitas redaktorius, 1931–40 – kultūros žurnalo Naujoji Romuva leidėjas ir redaktorius. 1935–37 Vytauto Didžiojo universitete dėstė žurnalistiką, 1942–43 buvo Sociologijos-žurnalistikos katedros adjunktas. 1944 kultūros žurnalo Kūryba redaktorius. 1944 buvo Lietuvos išlaisvinimo tarybos ideologinis patarėjas, leido pogrindinį žurnalą Aušra. 1945 sovietų valdžios nuteistas, 1945–47 kalintas Pečioros lageriuose, 1947 paleistas, 1952 vėl suimtas ir iki 1956 kalintas Solikamsko lageriuose. Grįžęs iš Sibiro buvo sekamas KGB.

Juozas Keliuotis

Kūrybos pobūdis

Skleidė Vakarų demokratines ir kultūrines vertybes, neokatalikybės idėjas, modernizmo estetiką. Siekė, kad jaunoji karta kurtų katalikybės principais grindžiamą lietuvių modernųjį meną, galintį padėti tautai pasiekti kultūrinės nepriklausomybės, išlikti galimos kolonizacijos atveju.

Veikalai

Išleido publicistikos knygas Visuomeninis idealas: Visuomenės filosofijos metmenys (1935), Šių dienų spaudos problemos (1936), romaną Svajonės ir siaubas (1940), atsiminimų knygą Dangus nusidažo raudonai: Pirmosios tremties memuarai „Laisvę praradus“ (1986 21988, abu Čikagoje). Paskelbė kritikos straipsnių apie W. Blake’ą, Ch. Baudelaire’ą, A. Rimbaud, S. Mallarmé, P. Cézanne’ą, P. Picasso, O. Milašių, J. Aistį, išvertė H. Bazino, A. Daudet, E. Ionesco, J.‑P. Sartre’o, Voltaire’o kūrinių. Parašė eilėraščių, novelių, dramų, literatūros ir meno veikalų (sovietų okupacijos metais nespausdinti, liko rankraščiai).

J. Keliuotis žurnalo Naujoji Romuva redakcijoje

Atminimo įamžinimas

Nuo 2007 teikiama J. Keliuočio literatūrinė premija.

R: Meno tragizmas: Studijos ir straipsniai apie literatūrą ir meną Vilnius 1997, Žurnalistikos paskaitos Kaunas 2000, Mano autobiografija: Atsiminimai Kaunas 2003.

1114

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką