Kraucẽvičius Juozas 1879 03 31Sprakšiai (Linkuvos vlsč.) 1964 03 04Kaunas (palaidotas Petrašiūnų kapinėse), Lietuvos karo veikėjas, lakūnas. Generolas leitenantas (1920). Jono Kraucevičiaus brolis. Baigęs Panevėžio realinę gimnaziją, 1896–98 studijavo Sankt Peterburgo politechnikos institute. 1898 savanoriu stojo į Rusijos kariuomenę. 1901 baigė Vilniaus karo mokyklą. Japonijos–Rusijos karo (1904–05) dalyvis. 1912 baigė Sankt Peterburgo politechnikos instituto Aviacijos skyrių, 1913 – Rusijos generalinio štabo Oro laivyno aviacijos karininkų mokyklą. Kaip karo lakūnas dalyvavo I pasauliniame kare, 1914 08 buvo sužeistas. 1915–16 Šiaurės vakarų fronto Penktojo aviacijos diviziono vadas, atliko 60 kovinių skrydžių; pulkininkas (1916). Nuo 1916 12 to fronto aviacijos inspektorius.

Juozas Kraucevičius

Po Spalio perversmo (1917) iš kariuomenės pasitraukė. 1917 12 savanoriu stojo į generolo A. Denikino Baltąją gvardiją, buvo aviacijos inspektorius, aviacijos bazės viršininkas; generolas majoras (1919). 1920 grįžo į Lietuvą. 1920 06 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę.

1920 07–1921 05 Aviacijos dalies, 1921 05–1927 01 su pertrauka Oro laivyno vadas; jo pertvarkytos karinės oro pajėgos dalyvavo mūšiuose su Lenkijos kariniais junginiais, pats skraidė į frontą. 1921 05–1922 02 ėjo kariuomenės vado pareigas, t. p. dėstė Aukštuosiuose karininkų kursuose. Parašė Aviacijos kurso konspektą (1926). Nuo 1929 buvo Čekoslovakijos Škoda bendrovės atstovas Lietuvoje. 1940 06 SSRS okupavus Lietuvą, išvyko į komandiruotę Čekoslovakijoje ir ten pasiliko. 1942 trumpam grįžo į Lietuvą ir vėl pasitraukė į Čekoslovakiją. 1945 05 Prahoje sovietų saugumo suimtas, kalintas filtracijos lageryje, 1945 09 iš lagerio paleistas, mobilizuotas į Raudonosios armijos atsargos diviziją. 1945 pabaigoje iš armijos paleistas grįžo į Lietuvą. 1946 03 SSRS saugumo suimtas, karinio tribunolo sprendimu iki 1954 pabaigos kalintas lageriuose Karagandos srityje. Grįžęs į Lietuvą dirbo bitininku, nuo 1956 (iki mirties) – Kauno politechnikos instituto apsaugoje.

J. Kraucevičius grįžęs iš Rusijos (civiliu kostiumu priekyje centre) su Lietuvos lakūnais (1920 vasara; Lietuvos aviacijos muziejus)

Vyčio Kryžiaus II rūšies 1 laipsnio ordinas (1922), Baltojo liūto 3 laipsnio ordinas su kardais (Čekoslovakija, 1926).

1718

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką