Mureikà Juozas, tikr. Juozas Sigitas 1936 01 10Tubeliai (Lukšių vlsč., Šakių apskr.), lietuvių filosofas. Habil. dr. (hum. m.; filos. dr. 1984).

Išsilavinimas ir veikla

1961–66 studijavo Maskvos universitete, 1970–72 Vilniaus universiteto aspirantas.1966–97 (su pertrauka) dėstė Vilniaus Gedimino technikos universitete (1974–90 Filosofijos katedros vedėjas); profesorius (1987). 1991–92 Aacheno technikos universiteto vizituojantis profesorius. 1990–2000 dirbo Kultūros ir meno institute. Tyrinėja filosofijos ir estetikos istorijos, filosofinės antropologijos, meno filosofijos, kultūrologijos, technikos filosofijos, dvasingumo ugdymo problemas, asmens ir visuomenės sąveiką.

Juozas Mureika

Idėjos

Sukūrė pajautos (estezės) sampratą, kuria remdamasis interpretavo prasmių steigties būdą ir iškėlė estetologijos idėją. Plėtoja konvencinę meno sampratą – meną traktuoja kaip specifinį estetinį reiškinį.

Veikalai

Parašė studiją Estetologija glaustai, arba naujo humanitarinio mokslo kontūrai (2011). Estetikos enciklopedijos (2010) sudarytojas ir vienas autorių. Sudarė chrestomatiją Technikos filosofijos įvadas (1998) ir knygą Likimo išbandymai (2011). Lietuvoje ir užsienyje paskelbė daugiau kaip 400 mokslinių, enciklopedinių ir mokslo populiarinamųjų bei bibliografinių leidinių, straipsnių ir studijų. Svarbiausi veikalai: Lietuvių materialistinė estetika 1900–1940 (1981), Pajaustos mintys: Estetikos virsmas estetologija (2006), Estetologijos įžvalgos (2016).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką