Palubẽckas Juozas (slap. Simas) 1915 03 24Pavidaujėliai (Eržvilko vlsč.) 1954 12 02Maskva, Lietuvos antisovietinis partizanas. Dirbo tėvų ūkyje. Nuo 1943 priklausė Lietuvos laisvės armijai. 1944 tapo partizanu. Priklausė Pavidaujo būriui, įėjusiam į Lydžio rinktinę (nuo 1948 – Butigeidžio rinktinė), nuo 1946 būrio skyriaus vadas. Dalyvavo kautynėse, buvo sužeistas. 1948 12 su kitais lydėjo Dainavos ir Tauro apygardų atstovus į Lietuvos partizanų vadų suvažiavimą Mėnaičiuose (įvyko 1949 02). 1951 paskirtas Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės Mindaugo būrio vadu, bet netrukus atleistas. Nuo 1951 pabaigos saugojo ir su seserimi E. Palubeckaite globojo sergantį Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininką (Lietuvos partizanų vyriausiąjį vadą) J. Žemaitį (slapyvardis Vytautas), kuris nuo 1951 11 gyveno J. Palubecko bunkeryje. 1952 J. Palubeckas bunkeryje apgyvendino ir medicinos seselę M. Žiliūtę, kuri slaugė J. Žemaitį. 1953 J. Palubeckas buvo suimtas. Per tardymus ir kankinimus palaužtas, patikėjęs LSSR Vidaus reikalų ministerijos melagingomis garantijomis nurodė bunkerį; J. Žemaitis su kitais buvo suimtas. Vėliau J. Palubeckas atsisakė bendradarbiauti su šia ministerija. 1954 nuteistas sušaudyti; nuosprendis įvykdytas Butyrkų kalėjime Maskvoje.

Simas

3088

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką