Papečkỹs Juozas 1890 01 01Puskepuriai (Šunskų vlsč., Marijampolės apskr.) 1942 11 04Sverdlovsk, Lietuvos valstybės ir karo veikėjas. Pulkininkas leitenantas (1926). Teisininkas. Už tautinę veiklą Marijampolės gimnazijoje 1908 kalintas. 1916 baigė Maskvos universitetą. 1916 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę 1917 baigė Maskvos Aleksejaus karo mokyklą, tarnavo pėstininkų pulke. Po Spalio perversmo išvyko į Šiaurės Kaukazą, dirbo lietuvių tremtinių komiteto sekretoriumi ir reikalų vedėju. 1919 mobilizuotas į A. Denikino kariuomenę. 1919 pabaigoje grįžęs į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, dirbo Kariuomenės teisme (1920 valstybės kaltintojas Lenkų karinės organizacijos byloje), Krašto apsaugos ministerijoje, 1924–26 ministerijos Ūkio ir finansų valdybos viršininkas.

Juozas Papečkys

Vienas Lietuvos šaulių sąjungos steigėjų. 1923 dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. 1926 06 15–12 17 krašto apsaugos ministras. 1926 12 18–1927 02 19 Kariuomenės teismo narys. 1927–28 vertėsi advokato praktika. Nuo 1929 Valstybės Tarybos narys, 1938–40 pirmininko pavaduotojas. Vilniaus vadavimo sąjungos vicepirmininkas. Bendradarbiavo žurnaluose Aušrinė, Draugija, Mokykla, laikraštyje Vilniaus žinios.

1940 SSRS okupavus Lietuvą iki 1941 pradžios dirbo konsultantu LSSR teisingumo liaudies komisariate. 1941 06 14 suimtas, kalintas Sevurallage (Sverdlovsko sr.), Sverdlovske. 1942 10 17 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas mirties bausme, sušaudytas.

Gedimino 3 (1928), Vytauto Didžiojo 2 laipsnio (1934) ordinai.

1947

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką