Petraškà Juozas (slap. Lapaitis, Patrimpas) 1916 12 15Mardosai (Balbieriškio vlsč.) 2001 05 12Alytus, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Pulkininkas leitenantas (1992). Karys savanoris (1992).

Išsilavinimas ir veikla

1931 (?) baigęs Balbieriškio žemesniąją žemės ūkio mokyklą dalyvavo Jaunųjų ūkininkų (5 m. buvo Balbieriškio skyriaus pirmininkas), pavasarininkų veikloje. 1938–40 tarnavo Lietuvos kariuomenės 2 ulonų pulke; jaunesnysis puskarininkis. 1939 10 dalyvavo žygyje į Vilnių, 1941 – antisovietiniame Birželio sukilime. 1944 08 išėjo pas partizanus, 1945 pradžioje tapo K. Degučio (slapyvardis Raginis) būrio (veikė Balbieriškio ir Gudelių valsčiuose) partizanu. Dalyvavo užpuolant šių gyvenviečių stribus, apsirūpinta ginklais.

Juozas Petraška

Nuo 1946 03 Dzūkų rinktinės Vaidoto grupės vadas. 1947 08 11 kautynėse su saugumo kariuomene, išdavus Dainavos apygardos partizanų vadavietės vietą (žuvo vadas D. Jėčys su 3 štabo nariais), J. Petraška su 2 štabo nariais bunkeryje Punios šile buvo paimti į nelaisvę. Tardytas Alytuje, Vilniuje. 1948 01 17 nuteistas 25 m. kalėti. Kalintas, nuo 1958 02 buvo tremtyje Intoje. 1969 nelegaliai grįžo į Lietuvą, gyveno Alytuje.

Parašė atsiminimų knygą Žvilgsnis atgal (2 dalys, 1992).

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius (1997).

Lapaitis; Patrimpas; -Juozas Petraška

3088

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką