Stanknas Juozas (slap. Juozas Stankus, Šeškus) 1908 01 23Mackonys (Kurklių vlsč.) 1968 07 30Babtai, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Kunigas (1933). Baigė Kauno kunigų seminariją. Vytauto Didžiojo universitete studijavo teologiją, lietuvių kalbą ir literatūrą. 1934–40 Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčios vikaras. 1937–40 Kauno gimnazijų ir mokyklų tikybos mokytojas, kapelionas. 1940 Kauno prekybos mokyklos, 1944 Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo kapelionas. 1944–45 Kauno kunigų seminarijos prokuratorius ir kurijos notaras. 1945–47 Prisikėlimo bažnyčios klebonas, 1947 ir Kauno dekanas. 1947 Lietuvos partizanų vyriausiasis kapelionas, Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio prezidiumo narys, parašė Lietuvos katalikų kreipimąsi į popiežių Pijų XII (1947 pavasarį J. Lukša nuvežė į Vakarus) ir atvirą laišką Lietuvos katalikų dvasininkijai, kuriame ragino kunigus aktyviau priešintis sovietiniam okupaciniam režimui. 1947 suimtas, nuteistas 25 m. kalėti; kalintas Karagandos, Žezkazgano lageriuose, dirbo vario kasyklose, vėliau – statybose. 1956 dėl silpnos sveikatos paleistas, buvo Kauno Šv. Kryžiaus bažnyčios vikaras, 1956–57 Užusalių, 1957–60 Lapių, 1960–66 Babtų klebonas, vėliau altaristas. Parašė knygas: Meksikos didvyriai (2 dalys 1932–33), Ginklo draugai (2 dalys 1934–35).

Juozas Stankus; Stankus; Šeškus

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką