Stanùlis Juozas 1897 04 03Šventežeris 1991 04 03Kačerginė (palaidotas Zapyškyje), lietuvių teatro aktorius, režisierius. Profesionaliojo lietuvių teatro vienas kūrėjų. 1917–18 lankė Aleksandros teatro vaidybos mokyklą, 1916–18 – J. Vaičkaus dramos mokyklą (abi Petrograde), vaidino jo Skrajojamajame teatre Petrograde, Vilniuje (1918–19), Kaune (1919–20). 1920–21 ir 1924–31 Valstybės teatro (iki 1925 veikė įvairiais pavadinimais) aktorius. 1924 Kaune įkūrė Liaudies teatrą, iki 1926 vadovas ir režisierius. 1931–35 ir 1939–42 Valstybės teatro Šiaulių skyriaus, 1935–39 Klaipėdos skyriaus direktorius, režisierius, aktorius. 1943 teatro Vaidila Vilniuje režisierius. 1944–58 Lietuvos akademinio dramos teatro (iki 1955 veikė įvairiais pavadinimais) aktorius, 1945–46 ir direktorius. 1956–58 dėstė Lietuvos konservatorijoje.

Juozas Stanulis

1920 12 19 vaidino Hartvigą Lietuvių meno kūrėjų draugijos Dramos vaidyklos pirmajame spektaklyje H. Sudermanno Joninės (režisierius J. Vaičkus, spektaklis suvaidintas tik kartą Miesto teatro rūmuose, dabar Kauno muzikinis teatras). Kiti svarbesni vaidmenys: Tamošius Jaskūnas, Gauras, Napoleonas Šereika (P. Vaičiūno Tuščios pastangos 1926, Nuodėmingas angelas 1927, Patriotai 1931, šio ir režisierius), Orgonas (Molière’o Tartiufas 1926), Tobis Vekas (Varpai 1930, pagal Ch. Dickensą), Mileris, Fon Valteris (F. Schillerio Klasta ir meilė 1927, 1949), Radvila (B. Sruogos Apyaušrio dalia 1956), Dūdaris (R. Blaumanio Siuvėjų dienos Silmačiuose 1957).

Svarbesni režisuoti spektakliai: P. Vaičiūno Tikruoju keliu (1934), Prisikėlimas (1936) ir Tėviškės pastogėje (1941), V. Mykolaičio‑Putino Valdovas (1932), K. Binkio Atžalynas (1938).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką