Juozas Tūbelis (Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Tūbẽlis Juozas 1882 04 18 (kitais duomenimis, 04 09)Ilgalaukiai (Panemunėlio vlsč.) 1939 09 30Kaunas, Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Agronomas. J. Tūbelienės vyras. 1902–03 Varšuvos universitete studijavo mediciną, 1908 baigė Rygos politechnikos instituto Agronomijos skyrių. Mokydamasis gimnazijose ir studijuodamas veikė lietuvių nelegaliose draugijose, platino draudžiamąją lietuviškąją spaudą. Mokytojavo Rygoje, 1911–14 dirbo agronomu Kauno, Raseinių, Šiaulių apskričių žemėtvarkos komisijose. I pasaulinio karo pradžioje mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę, tarnaudamas intendantūroje organizavo paramą Lietuvių draugijai nukentėjusiems dėl karo šelpti. 1918 04 grįžo į Lietuvą, dirbo Lietuvos Tarybos švietimo komisijoje.

1918 11–1919 03 ir 1919 10–1920 06 žemės ūkio ir valstybės turtų, 1919 04–1920 06 dar ir švietimo, 1927–29 finansų, 1938 03–10 žemės ūkio ministras, 1929 09–1938 03 trijų vyriausybių ministras pirmininkas (Juozo Tūbelio vadovaujama Vyriausybė 1929–1934, Juozo Tūbelio vadovaujama Vyriausybė 1934–1935, Juozo Tūbelio vadovaujama Vyriausybė 1935–1938) ir finansų ministras, prisidėjo prie finansų stabilumo išlaikymo. Buvo vienas kooperacijos iniciatorių, su kitais suorganizavo Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungą Lietūkis, bendrovę Maistas, 1927 – pieno perdirbimo bendrovių sąjungą Pienocentras, buvo jų pirmininkas. 1931–38 Lietuvių tautininkų sąjungos Centro (nuo 1933 Vyriausiosios) valdybos pirmininkas; prisidėjo prie tautininkų režimo Lietuvoje įtvirtinimo. Nuo 1938 pabaigos Lietuvos banko valdytojas.

Ministras pirmininkas J. Tūbelis (antras iš dešinės) su Lietuvos (antras iš kairės – užsienio reikalų ministras D. Zaunius, pirmas iš dešinės – Lietuvos atstovas Latvijoje B. E. Dailidė) ir Latvijos (centre – užsienio reikalų ministras H. Celmiņis) diplomatais po šalių prekybos sutarties pasirašymo (Kaunas, 1930; Vytauto Didžiojo karo muziejus)

1989 J. Tūbelio gimtosios sodybos vietoje Ilgalaukiuose atstatytas paminklinis akmuo (pastatytas 1934, nugriautas 1957). 1995 vienai Rokiškio mokyklų suteiktas J. Tūbelio vardas (nuo 2012 – Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija).

Gedimino 1 laipsnio (1929), Vytauto Didžiojo 1 laipsnio (1935), Šaulių žvaigždės (1931) ordinai. Leopoldo (Belgija, 1931), Trijų žvaigždžių (Latvija), Karūnos (Belgija), Erelio Kryžiaus (Estija; visi 1932), Danebrogo (Danija; 1937), Šventųjų Mauricijaus ir Lazario (Italija, 1938) 1 laipsnio ordinai.

Ministras pirmininkas J. Tūbelis (sėdi penktas iš kairės) per Generalinio štabo kursų diplomų įteikimą Karininkų ramovėje (Kaunas, 1937, iš kairės: ; Vytauto Didžiojo karo muziejus)

L: Č. Bauža Juozas Tūbelis / Lietuvos Respublikos ministrai pirmininkai Vilnius 1997.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką