Výgantas Juozas (slap. Ivanauskas, Narmontas, Ūsočius, Šimkus) 1904 11 19Liepoja po 1963Latvija, vienas antisovietinių partizanų Žemaitijoje vadų.

Juozas Vygantas

1927 baigė puskarininkių mokyklą. 1927–32 tarnavo geležinkelio, 1932–35 – pasienio policijoje. 1930–35 priklausė Lietuvos šaulių sąjungai. 1935 suimtas ir apkaltintas dalyvavus organizuojamame perversme prieš Lietuvos Respublikos prezidentą A. Smetoną; nuteistas 6 m. kalėti. 1938 amnestuotas ir paleistas.

1941 pirmoje pusėje–1944 pimoje pusėje Vilniaus policijos nuovados viršininkas; kapitonas. 1944 tapo Lietuvos laisvės armijos nariu. 1944–45 gyveno nelegaliai, leido antisovietinius atsišaukimus. 1945 tapo partizanu. 1945 10–1947 04 Alkos rinktinės Žemaitijoje vadas. 1947 04 žuvus Žemaičių apygardos vadui, J. Vygantas su K. Juozaičiu (slapyvardis Meteoras) laikė save savarankiškais apygardos vadais. J. Vygantas su savo štabu pateko į saugumo kontroliuojamo Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio įtaką. 1947 10 jo kviečiamas atvyko į Vilnių. Partizanams parengė nurodymų pereiti prie kovos už laisvę naujos taktikos – nutraukti ginkluotą pasipriešinimą ir, gavus dokumentus netikromis pavardėmis, gyventi legaliai.

1948 03 buvo suimtas. 1949 02 nuteistas 25 m. kalėti; kalintas Vorkutos ir Mordovijos lageriuose. 1963 paleistas apsigyveno Latvijoje, kur mirė.

Ivanauskas; Narmontas; Ūsočius; Šimkus; -Juozas Vygantas

3088

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką