Juozo Tūbelio vadovaujama Vyriausybė 1929–1934

Juõzo Tūbẽlio vadováujama Vyriausýbė 1929–1934

1929 09 23 prezidentas A. Smetona patvirtino J. Tūbelio sudarytą Vyriausybę (sudėtis lentelėje). Vyriausybės narių daugumą sudarė Lietuvių tautininkų sąjungos atstovai, tačiau dirbo ir trys nepartiniai ministrai (D. Zaunius, P. Aravičius, S. Rusteika), t. p. Lietuvos ūkininkų vienybės atstovas (J. P. Aleksa). Vyriausybės vadovu tapo artimais giminystės ryšiais su prezidentu A. Smetona susijęs J. Tūbelis – abu buvę vedę seseris Chodakauskaites (S. Smetonienė, J. Tūbelienė); visuomenėje imta kalbėti, kad Lietuva  svainių kraštas.

J. Tūbelio Vyriausybė. Sėdi iš kairės: A. Žilinskas, valstybės kontrolierius V. Matulaitis, J. Tūbelis, J. P. Aleksa, K. Šakenis; stovi iš kairės: reikalų vedėjas V. Mašalaitis, D. Zaunius, B. Giedraitis, V. Vileišis, P. Aravičius (Kaunas, 1930 06–1931 04; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

1

Ši ir dvi būsimos J. Tūbelio vadovaujamos Vyriausybės (Juozo Tūbelio vadovaujama Vyriausybė 1934–1935, Juozo Tūbelio vadovaujama Vyriausybė 1935–1938) pasižymėjo stabilumu, politinių ir ideologinių nesutarimų tarp jų ministrų nekildavo. Daugiausia dėmesio skirta ūkiniam gyvenimui stabilizuoti ir pasaulinei ekonominei krizei išgyventi. Nutiesta naujų kelių (pradėtas Žemaičių plentas), tiltų (Vytauto Didžiojo Kaune), remontuotas Klaipėdos uostas, plėstas mokyklų tinklas, pastatyta didelių ligoninių (Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus, Panevėžio ligoninė). Sudaryta prekybos, t. p. kitų sričių bendradarbiavimo sutarčių su užsienio šalimis (Belgija, Čekoslovakija, Danija, Jungtine Karalyste, Latvija ir kitomis).

ministras pirmininkas J. Tūbelis kalba sutinkant į Lietuvą iš Vokietijos parvežtus lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno kūnus (Kaunas, 1933 07; Vytauto Didžiojo karo muziejus)

1934 06 12 po nepavykusio buvusio Vyriausybės vadovo A. Voldemaro rėmėjų (voldemarininkai) organizuoto pučo (06 07) prezidentas A. Smetona pasirašė naujos Vyriausybės sudarymo aktą, ministru pirmininku vėl tapo J. Tūbelis.

-Tūbelio Vyriausybė; -Penkioliktoji Vyriausybė; -Penkioliktasis Ministrų Kabinetas

Pasirašius Lietuvos–Latvijos prekybos sutartį. Iš kairės: Latvijos pasiuntinys Lietuvoje Robertas Liepiņis, Lietuvos užsienio reikalų ministras D. Zaunius, Latvijos ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras Hugo Celmiņis, Lietuvos ministras pirmininkas J. Tūbelis, Lietuvos pasiuntinys Latvijoje B. E. Dailidė (Kaunas, 1930 11 24; Vytauto Didžiojo karo muziejus)

884

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką