Juozo Tūbelio vadovaujama Vyriausybė 1934–1935

Juõzo Tūbẽlio vadováujama Vyriausýbė 1934–1935

1934 06 12 po nepavykusio 06 07 A. Voldemaro rėmėjų (voldemarininkai) organizuoto pučo prezidentas A. Smetona pasirašė naujos Vyriausybės sudarymo aktą, ministru pirmininku vėl tapo J. Tūbelis (Vyriausybės sudėtis lentelėje). Be tautininkų, Vyriausybėje dirbo keturi nepartiniai ministrai – S. Lozoraitis, P. Šniukšta, J. Tonkūnas, S. Šilingas – visi artimi A. Smetonos bendražygiai. Pažymėtina, kad į Vyriausybę įtraukti keturi žemės ūkio specialistai – J. Tūbelis, J. P. Aleksa, J. Tonkūnas ir J. Stanišauskis, Vyriausybė vadinta ūkiškai stipriausia. Vyriausybės deklaracija liudija, kad ši (kaip ir ankstesnė) Vyriausybė didelių galių neturėjo, jai numatyta vykdyti prezidento pavestus darbus. Kaip ir kitos J. Tūbelio vyriausybės, naujoji Vyriausybė buvo stabili, nepatyrė ideologinių ir politinių priešpriešų, siekė stabilizuoti šalies ūkį po pasaulinės ekonominės krizės ir užsiėmė plėtros darbais.

Juozo Tūbelio Vyriausybės vinjetė, skirta prezidento A. Smetonos 60 m. jubiliejui (1934; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Gerinta šalies infrastruktūra (tiestas Žemaičių plentas), pastatyta didelių ligoninių (pradėta Alytaus ligoninė). Suaktyvinti santykiai su kaimyninėmis valstybėmis – 1934 09 sudaryta sąjunga su Estija ir Latvija (Baltijos Antantė). 1934–35 Kaune įvyko pirmasis Europoje nacių teismas – dėl antivalstybinės veiklos ir sukilimo rengimo nuteisti Klaipėdos krašto nacionalsocialistų veikėjai (Neumanno-Sasso byla).

1935 09 Vyriausybė pertvarkyta – pakeisti vidaus reikalų ir žemės ūkio ministrai. Ministru pirmininku liko J. Tūbelis.

-J. Tūbelio Vyriausybė; -Juozo Tūbelio Ministrų Kabinetas; J. Tūbelio Ministrų Kabinetas; -Šešioliktoji Vyriausybė; -Šešioliktasis Ministrų Kabinetas

884

1

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką