Juozo Tūbelio vadovaujama Vyriausybė 1935–1938

Juõzo Tūbẽlio vadováujama Vyriausýbė 1935–1938

ministras pirmininkas J. Tūbelis darbo kabinete (Kaunas, 1938; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

1935 09 06 darbą pradėjo trečią kartą pertvarkyta ministro pirmininko J. Tūbelio Vyriausybė (Juozo Tūbelio vadovaujama Vyriausybė 1929–1934, Juozo Tūbelio vadovaujama Vyriausybė 1934–1935). Palyginti su ankstesne, naujoje Vyriausybėje atsirado dar trys ministrai Lietuvių tautininkų sąjungos nariai – J. Čaplikas, S. Dirmantas ir S. Pūtvis (visa sudėtis lentelėje). Ši, kaip ir kitos J. Tūbelio Vyriausybės, pasižymėjo stabilumu, vaidų ir nesutarimų tarp jos narių nekilo. Vyriausybė iš esmės vykdė prezidento A. Smetonos nurodytus darbus. Prezidento nurodymus vykdė ir 1936 nedemokratiškai išrinktas IV Seimas, dar vadinamas smetoniniu seimu. Seimo sušaukimą lėmė Suvalkijoje kilęs vietos ūkininkų streikas, kurį Lietuvos valdžia numalšino drastiškomis priemonėmis (Suvalkijos valstiečių streikas).

1937 pradėtos derybos su Lenkija dėl dvišalių santykių normalizavimo. 1938 03 17 Lenkijos ultimatumą Lietuvai, reikalaujantį užmegzti diplomatinius santykius, J. Tūbelio Vyriausybė besąlygiškai priėmė. Tai sukėlė visuomenės nepasitenkinimą ir sutelkė A. Smetonos režimui priešiškas politines jėgas. Smuko prezidento ir Vyriausybės autoritetas.

Ilgiausiai nepriklausomos Lietuvos istorijoje (daugiau kaip 8 m.) ministro pirmininko pareigas ėjęs J. Tūbelis atsistatydino dėl pašlijusios sveikatos ir dėl Lenkijos ultimatumo. 1938 03 24 J. Tūbelio pavedimu Vyriausybės atsistatydinimo pareiškimą prezidentui A. Smetonai įteikė ministro pirmininko pavaduotojas susisiekimo ministras J. Stanišauskis.

-J. Tūbelio Vyriausybė; -Juozo Tūbelio Ministrų Kabinetas; J. Tūbelio Ministrų Kabinetas; -Septynioliktoji Vyriausybė; -Septynioliktasis Ministrų Kabinetas; -Tūbelio Vyriausybė; -Tūbelio Ministrų Kabinetas

884

Lietuvos aukščiausioji valstybės ir vyriausioji kariuomenės vadovybė. Iš kairės: stovi krašto apsaugos ministras S. Dirmantas ir kariuomenės vadas S. Raštikis, sėdi Seimo pirmininkas K. Šakenis, prezidentas A. Smetona ir ministras pirmininkas J. Tūbelis (iš 2 nuotraukų sukurtas atvirukas, 1937; Vytauto Didžiojo karo muziejus)

1

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką