Jürgen Habermas

Habermas Jürgen (Jurgenas Hãbermasas) 1929 06 18Düsseldorf, vokiečių filosofas. Socialinių mokslų teoretikas. Vienas svarbiausių Frankfurto mokyklos atstovų.

Išsilavinimas ir profesinė veikla

Studijavo Göttingeno (1949–50), Ciuricho (1950–51), Bonos (1951–54) universitete. 1961–64 dėstė Heidelbergo, 1964–94 – Frankfurto universitete; profesorius (1961). 1971–81 buvo M. Plancko instituto Starnberge (Bavarija) direktorius.

Tyrimų sritys ir idėjos

Tyrinėja pažinimo, mokslo ir kalbos filosofijos, socialinių mokslų problematiką. Ankstyvuosiuose veikaluose siekė atskleisti gamtos ir socialinių bei humanitarinių mokslų metodologinį skirtingumą. Teigė, kad skirtingus žinojimo tipus lemia techninių, praktinių ir emancipacinių interesų skirtumas. Vėlesniuose veikaluose nagrinėjo bendrąją racionalumo teoriją, pagrindžiančią lygaus ir nevaržomo dalyvavimo viešajame diskurse galimybę.

Racionalumo samprata

Racionalumas, t. y. logiškas ir analitiškas mąstymas, nėra tik gebėjimas apskaičiuoti, kaip pasiekti užsibrėžtą tikslą, tai tarpusavio supratimo siekiantis komunikatyvus veiksmas – socialinis reiškinys, kurį įgalina komunikatyvi kompetencija. Kalbos vartojimas reiškia dalyvavimą idealioje kalbėjimo situacijoje, kurioje piliečiai, remdamiesi vien racionalumo kriterijais, sugeba ginti savo dorovinius ir politinius teiginius.

Visuomenės būvį lemia du racionalumo tipai – tikslinis, arba kognityvinis instrumentinis, įgalinantis sąveiką su gamtiniu pasauliu, ir komunikatyvusis, lemiantis sutarimo siekiantį žmogiškąjį bendrabūvį. Modernųjį pasaulį užvaldo tikslinis racionalumas, pavojingai užgoždamas komunikatyvią elgseną, todėl būtina plėtoti vadinamąją svarstymų demokratiją. Joje valstybės institucijas, įstatymus lemtų viešai ir racionaliai apsvarstyti bei pagrįsti savanorišku sutarimu piliečių sprendimai.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Teorija ir praktika (Theorie und Praxis 1963), Pažinimas ir interesas (Erkenntnis und Interesse 1968), Apie socialinių mokslų logiką (Zur Logik der Sozialwissenschaften 1970), Komunikatyvios veiklos teorija (Theorie des kommunikativen Handelns 1981), Modernybės filosofinis diskursas (Der Philosophische Diskurs der Moderne 1985, lietuvių kalba 2002), Faktai ir vertybės (Faktizität und Geltung 1992), Kito įtraukimas (Die Einbeziehung des Anderen 1996).

866

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką