Baltrušáitis Jurgis, Baltrusaïtis 1903 05 07Maskva 1988 01 25Paryžius, lietuvių dailės istorikas (medievistas). Poeto J. Baltrušaičio sūnus. 1926 baigė istorijos ir archeologijos studijas Sorbonoje. Meno istorijos dr. (1931). Lietuvos atstovybės Prancūzijoje kultūros patarėjas (1931–39), konsulas (1951–54). 1933–39 dėstė Vytauto Didžiojo universitete, nuo 1947 Prancūzijos, Vokietijos, Olandijos universitetuose; Kolumbijos ir Yale’io universitetų vizituojantis profesorius.

Jurgis Baltrušaitis

Tipologiniu ir struktūrinės lyginamosios analizės metodais analizavo viduramžių dvasinę kultūrą, Rytų ir Vakarų meno stilius, meno formų kaitą ir virsmus. Svarbiausi veikalai: Armėnijos ir Gruzijos vidurinių amžių dailės studijos (Études sur l’art médieval en Arménie et en Géorgie 1929), Romaninės skulptūros ornamentinė stilistika (La Stylistique ornementale dans la sculpture romane 1931), Visuotinė meno istorija (2 t. 1934–39 21992), Lietuvių liaudies menas (Lithuanian Folk Art 1948), Fantastiniai viduriniai amžiai, gotikinės dailės antikizmai ir egzotizmai (Le moyen âge fantastique, antiquités et exotismes dans l’art gothique 1955 21981; lietuvių kalba Fantastiškieji viduramžiai 2001), Regėjimai ir stebuklai: Fantastinė gotika (Réveils et prodiges, le gothique fantastique 1960, Prancūzų akademijos premija 1961), Veidrodis: Apreiškimai, iliuzijos ir fantastika (Le Miroir: Révélations, science‑fiction et fallacies 1978).

L: A. Gaižutis Jurgis Baltrušaitis – dailėtyrininkas, kultūrologas / Kultūros vertybės ir erzacai Vilnius 1993, Jurgis Baltrušaitis – kultūrų piligrimas / Darbai ir dienos 2001 nr. 26; J.‑F. Chevrier Portrait de Jurgis Baltrusaïtis Paris 1989.

2635

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką