Lebedỹs Jurgis 1913 01 25Devynduoniai (Gudžiūnų vlsč., Kauno apskr.) 1970 07 12Ščiurys (Inturkės apyl., Molėtų rj.; palaidotas Devynduoniuose), lietuvių literatūrologas. Vienas žymiausių senosios lietuvių literatūros ir kultūros tyrinėtojų. Filologijos m. dr. (1966).

Jurgis Lebedys

1937 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1937–40 mokytojavo Utenos gimnazijoje, 1940–41 Skuodo gimnazijos direktorius. Naciams okupavus Lietuvą suimtas, kalintas Kretingoje ir Dimitravo priverčiamojo darbo stovykloje. 1941 paleistas. 1942–44 mokytojavo Utenos gimnazijoje, 1944–46 – Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1946–48 dirbo Lietuvos mokslų akademijos Lietuvių literatūros institute. Nuo 1946 dėstė Vilniaus universitete, 1953–54 ir 1967–1970 Lietuvių literatūros katedros vedėjas; profesorius (1968).

Mokslinė veikla ir veikalai

Parengė spaudai S. T. Stanevičiaus Pasakėčias (1948), Dainas žemaičių (1954), Raštus (1967). Visus senuosius raštus leido autentiškus ir transponuotus į dabartinę kalbą. Ieškodamas lietuvių folkloristikos ištakų iš Mažosios Lietuvos 17–18 a. leidinių (gramatikų, žodynų, etnografijos veikalų) išrinko lietuviškus priežodžius, patarles, mįsles, minkles, frazeologizmus ir paskelbė juos knygoje Smulkioji lietuvių tautosaka XVII–XVIII a.: Priežodžiai, patarlės, mįslės (1956). Su K. Korsaku suredagavo Lietuvių literatūros istorijos chrestomatiją: Feodalizmo epocha (1957). Išleido M. S. Slavočinskio giesmyno (1646) fotografuotinį leidimą su plačia įvadine studija ir išsamiais komentarais (1958). Parašė monografijas Simonas Stanevičius (1955), Mikalojus Daukša (1963). Su J. Palioniu paskelbė studiją Seniausias lietuviškas rankraštinis tekstas (1964). Sudarė Mikalojaus Daukšos bibliografiją (išleista 1971). Po mirties išleista J. Lebedžio studijų ir straipsnių rinktinė Lituanistikos baruose (2 t. 1972), metodinė priemonė studentams Kaip studijuoti (1971), medžiaga studijai Lietuvių kalba XVII–XVIII a. viešajame gyvenime (nebaigta 1976), paskaitos Senoji lietuvių literatūra (1977).

J. Lebedžio mokslo darbams, paremtiems gausia archyvine medžiaga, būdinga tiksli faktografija, kultūrologinis literatūros įprasminimas, preciziška tekstų analizė.

3141

L: Profesorius Jurgis Lebedys Vilnius 1983; Literatūros istorija ir jos kūrėjai / sud. S. Narbutas Vilnius 2004; Senosios raštijos profiliai / sud. S. Narbutas Vilnius 2005.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką