Vasiliáuskas Jurgis (slap. Skydas, Algimantas) 1913Trakiškiai 1949 01 20Liepynai (prie Marijampolės), vienas antisovietinių partizanų Suvalkijoje vadų. Vyriausiasis leitenantas (1999, po mirties).

Priklausė Lietuvos šaulių sąjungai; buvo Trakiškių būrio vadas. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Baigęs 3 artilerijos pulko mokomąją bateriją tarnavo pulke. Tarnybą užbaigė jaunesniuoju puskarininkiu. 1938–39 Varėnoje tarnavo policininku. 1940–41 ūkininkavo žmonos M. Dzidolikaitės (susituokė 1940) tėviškėje. Nacių okupacijos metais (1941–44) tarnavo policijoje Kalvarijoje, vėliau – Liubave.

1944 antroje pusėje tapo partizanu. Nuo 1945 vasaros buvo Vytauto rinktinės štabo narys, nuo 1948 – štabo viršininkas ir Organizacinio skyriaus vadovas. Tvarkė rinktinės ryšius su Šiaurės Lenkijoje, daugiausia Punsko apylinkėse, susitelkusiais Lietuvos partizanais (vėliau vadinti Vytauto rinktinės 4 kuopa). 1947 skaitė paskaitas (kursą) Kazlų Rūdos miškuose kovojantiems partizanams.

Žuvo kartu su bendražygiais K. Grebliku (slapyvardis Sakalas) ir V. Kronkaičiu (slapyvardis Herbas) saugumiečiams suradus štabavietę. Karys savanoris (1999, po mirties). Partizanų juostelė  uolumą (1946).

Skydas; Algimantas; -Jurgis Vasiliauskas

L: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 t. 8 Vilnius 2008.

2921

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką