Nòvikovas Jurijus 1938 10 30Rostovas prie Dono 2023 01 12Vilnius, Lietuvos etnologas, folkloro tyrinėtojas. Habilituotas daktaras (humanitariniai mokslai; filologijos mokslų daktaras 1992).

Išsilavinimas ir darbinė veikla

Jurijus Novikovas

1960 baigęs Maskvos M. Lomonosovo universitetą (rusų kalbą ir literatūrą) atvyko į Lietuvą. 1960–1967 dirbo laikraščio Sovetskaja Litva redakcijoje. 1960–2009 dėstė (iki 1967 dirbo antraeilėse pareigose) Vilniaus pedagoginiame institute (nuo 1992 Vilniaus pedagoginis universitetas, nuo 2011 Lietuvos edukologijos universitetas, nuo 2018 07 Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija), 1988–1990 buvo Rusų kalbos ir literatūros fakulteto dekanas; profesorius (1992).

Mokslinė veikla

Tyrinėjo rusų bylinas ir Lietuvos sentikių folklorą. Lietuvos, Rusijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Latvijos, Estijos ir Baltarusijos spaudoje paskelbė daugiau kaip 160 mokslo publikacijų.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Bylina ir knyga (Былина и книга 1995 22001), Pasakotojas ir bylinų tradicija (Сказитель и былинная традиция 2000), Nuostabi keistenybė: Estijos sentikių fokloras (Чудное причудье: фольклор староверов Эстонии, su Nadežda Morozova, 2007), Epinio kanono dinamika (Динамика эпического канона 2009), Lietuvos sentikiai: istorija, kultūra, dailė (su kitais, 2011), Lietuvos sentikiai: istorija, kultūra, dailė (Староверы Литвы: история, культура, искусство 2011), Epinis pasaulis ir jo meninio įkūnijimo būdai (Эпический мир и способы его художественного воплощения, 2013). J. Novikovas parengė rinkinį Lietuvos sentikių folkloras (Фольклор старообрядцев Литвы, 3 tomai 2007–2010).

Vadovėlis bendrojo lavinimo rusakalbių mokyklų VII klasei Rusų literatūra (Русская литература, su kitais, 2002, 2004), mokomoji knyga aukštųjų mokyklų studentams Nacionalinis pasaulio paveikslas rusų foklore: ištakos, vystymosi dinamika, tarpkultūrinė komunikacija (Национальная картина мира в русском фольклоре: истоки, динамика развития, межкультурная коммуникация, su Gendriku Petkevič, 2008), knyga mokytojams Rusų liaudies kalendorius ir jo lietuviški atitikmenys (Русский народный календарь и его литовские соответствия, su B. Kerbelyte, 1993).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką