Plãķis Juris (Juris Plãkis) 1869 07 22Kabilės vlsč. (Kuldīgos rj.) 1942Sibiras (mirė tremtyje), latvių kalbininkas. 1891 Kuldīgoje baigė Baltijos mokytojų seminariją. Dirbo mokytoju. Buvo Latvių ir lietuvių vienybės draugijos valdybos narys. 1908–12 Kazanės universitete studijavo klasikinę filologiją. 1910–11 lankėsi Lietuvoje. 1916 išrinktas Kazanės universiteto privatdocentu. 1920–41 Latvijos universiteto profesorius (dėstė ir lietuvių kalbą). 1920–21 Latvijos švietimo ministras. 1941 suimtas ir ištremtas į Sibirą. 1926 Nidoje rinko medžiagą apie Kuršių nerijos latvių tarmę, ją aprašė studijoje Kuršininkų kalba (Kursenieku valoda 1927). Parašė kalbininkams skirtą Lietuvių kalbos vadovą (Leišu valodas rokas grāmata 1926), veikalą Kai kurie latvių ir lietuvių kirčio raidos etapai (Daži attīstības posmi latviešu un leišu akcenta vēsturē 1923). Nemažai lietuvių kalbos faktų panaudojo Indoeuropiečių kalbų lyginamojoje gramatikoje (Indoeuropiešu valodu salīdzināmā gramatika 1938). Baltų kalbos onomastikai svarbus veikalas Latvijos vietovardžiai ir latvių pavardės (Latvijas vietu vārdi un latviešu pavārdi 2 t. 1936–39).

2069

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką