Rugiẽnis Justas 1909 03 28Vilkaviškis 1978 04 26Vilnius, Lietuvos sovietinis veikėjas. 1926 įsitraukė į komunistinę antivalstybinę veiklą. Nuo 1930 buvo Lietuvos komunistinės jaunimo sąjungos (komjaunimas) veikėjas, Lietuvos komunistų partijos narys. 1930–31 priklausė Lietuvos komunistinės jaunimo sąjungos Centro komitetui. Už komunistinę antivalstybinę veiklą >10 m. kalintas. 1940 06 SSRS okupavus Lietuvą, iki 1941 dirbo NKVD Kėdainių, Zarasų apskrityse, 1944–46 – Kėdainiuose. 1942–44 tarnavo sovietinės kariuomenės Šešioliktosios lietuviškosios šaulių divizijos politiniame skyriuje. 1946–49 NKVD (nuo 1946 Vidaus reikalų ministerija) kariuomenės karinio tribunolo, 1949–57 LSSR aukščiausiojo teismo narys. 1951 baigė Vilniaus universitetą. 1957–73 Religijų reikalų tarybos prie SSRS Ministrų Tarybos įgaliotinis LSSR. Pasitelkęs sovietinės Lietuvos valstybės saugumą ir teisėtvarkos institucijas persekiojo Katalikų Bažnyčią, jos hierarchus (vyskupai V. Sladkevičius ištremtas į Biržų rajoną, J. Steponavičius – į Žagarę), kunigus, varžė Kauno kunigų seminarijos veiklą (buvo pašalintas rektorius, kai kurie dėstytojai, klierikai). 1950–64 su kitais inspiravo religinių paminklų, šventų vietų niokojimą.

L: V. Tininis Sovietinė Lietuva ir jos veikėjai Vilnius 1994.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką