Juodáitis Justinas 1899 11 22Pavilktiniai (Sintautų vlsč.) 1969 02 03Kražiai (palaidotas Kražių bažnyčios kriptoje), Lietuvos katalikų kunigas. Teol. dr. (1933). 1923 baigęs Seinų kunigų seminariją Gižuose, įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje Aukštojoje Panemunėje (Kaunas). 1926 baigė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos‑filosofijos fakultetą. 1927–31 ir 1933–46 Telšių kunigų seminarijos dėstytojas ir dvasios vadas, 1941–43 inspektorius. 1931–33 studijavo Romoje. Sovietams okupavus Lietuvą, J. Juodaitis buvo kaltinamas antisovietine veikla. 1945 08 26 po sovietų valdžios grasinimų ir tardymų įformintas NKGB agentu (slapyvardis – Telšiškis). 1946 sovietų valdžiai suėmus vyskupą P. Ramanauską paskirtas Telšių vyskupijos valdytoju kapitulinio vikaro teisėmis. 1949 sovietų saugumo suimtas, tardytas Vilniaus KGB kalėjime. 1950 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 25 m. laisvės atėmimo, išvežtas į Mordovijos lagerius (Dubravlagą). 1957 paleistas, grįžo į Lietuvą. 1965 pakeltas Telšių vyskupijos kapitulos prelatu.

P: J. Juodaitis Praeities šešėliai: Atsiminimai / parengė J. Boruta, E. Neniškytė Vilnius 2006.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką