Vienožnskis Justinas 1886 06 29Mataučizna (Obelių vlsč.) 1960 07 29Vilnius, lietuvių tapytojas, dailėtyrininkas. L. Purėnienės brolis.

Išsilavinimas ir veikla

Justinas Vienožinskis

1903–05 mokėsi privačioje studijoje Maskvoje. 1905 grįžo į Lietuvą, už anticarinę veiklą suimtas, 1906–08 kalintas. 1908–14 studijavo Krokuvos dailės akademijoje (pas W. Weissą, kitus), tobulinosi Vakarų Europos miestuose. Dalyvavo draugijos Rūta Krokuvoje veikloje; Lietuvių dailės draugijos narys (nuo 1911). 1914 grįžo į Lietuvą. 1919–20 mokytojavo Rokiškyje ir Zarasuose, 1930–32 – savo privačioje studijoje Kaune, 1932–35 – Zarasuose. 1920 Kaune J. Vienožinskis įsteigė Aukštuosius piešimo kursus, kurie jo iniciatyva 1922 buvo perorganizuoti į Kauno meno mokyklą; 1922–29 ir 1935–40 dėstė joje, 1922–24 direktorius. 1923–26 Lietuvių meno kūrėjų draugijos, 1935–36 Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas. Nuo 1939 gyveno Vilniuje. 1940–46 dėstė Vilniaus dailės akademijoje (nuo 1944 Vilniaus dailės institutas); profesorius (1946). 1952–56 dirbo Lietuvos dailės muziejuje.

Kūryba

Daugiausia nutapė peizažų (Krantas 1926, Medžiai ežero fone, Lietinga diena, Smėlėta Salų ežero pakrantė, visi 1928) ir portretų (savo artimųjų, t. p. žymių kultūros ir meno veikėjų, autoportretų; Autoportretas 1936, Motinos portretas, Dailės istorikas P. Galaunė, abu 1928, A. Vienuolio, 1954). Kūriniai apibendrintų, tapybiškai traktuotų formų (ankstyvieji dekoratyvesni), subtilaus santūrių spalvų kolorito. Žymi postimpresionizmo įtaka. Parašė dailės kritikos straipsnių, juose kėlė dailės nacionalinio savitumo problemą, aiškino plastinės raiškos svarbą, smerkė natūralizmą. Kūryba ir pedagoginė veikla padarė didelę įtaką vėlesnei lietuvių tapybos raidai.

J. Vienožinskis. Paežerė (aliejus, 1928, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus)

Parodos

Nuo 1912 dalyvavo parodose (individuali Kaune 1928, pomirtinės Vilniuje 1961, 1986, 2011).

J. Vienožinskis. Peizažas su užtvanka (aliejus, apie 1930, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus)

Kūriniai muziejuose

Kūrinių turi Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos nacionalinis muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Rokiškio krašto muziejus, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

J. Vienožinskis. Rašytojo Kazio Borutos portretas (aliejus, 1942, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus)

Atminimo įamžinimas

Dačiūnuose (Rokiškio rajono savivaldybė) veikia J. Vienožinskio memorialinis muziejus, Vilniuje – Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla.

L: Justinas Vienožinskis: straipsniai, dokumentai, laiškai, amžininkų atsiminimai / sud. I. Kostkevičiūtė Vilnius 1970; D. Ramonienė Justinas Vienožinskis Vilnius 2004.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką