Jusztinián György Serédi

Serédi Jusztinián György (Justinianas Derdis Šèrėdis), tikr. György Szapucsek, slovak. Juraj Sapuček 1884 04 23Deáki (dabar Diakovce, Nitros kraštas, Slovakija) 1945 03 29Esztergom, Vengrijos Bažnyčios veikėjas. Kardinolas (1927).

Slovakų kilmės. 1901 priimtas į Šv. Benedikto ordino noviciatą. Romoje studijavo teologiją, vėliau – kanonų teisę. 1908 įšventintas kunigu ir vienuoliu. Dalyvavo rengiant Kanonų teisės kodeksą (1917), artimai susipažino su kardinolais Pietro Gasparri ir A. A. D. Ratti (nuo 1922 popiežius Pijus XI). Nuo 1918 Esztergomo karo kapelionas, vėliau Vengrijos diplomatinės atstovybės Vatikane patarėjas, vėliau – reikalų patikėtinis. Nuo 1927 11 Esztergomo arkivyskupas ir Vengrijos primas (konsekruotas 1928 01 paties Pijaus XI). 1934 oficialiai pareiškė, kad katalikų dvasininkai negali išpažinti nacių ideologijos. Vokietijai okupavus Vengriją 1944 04 pasmerkė žydų diskriminavimą, persekiojimą ir deportacijas. Per 1944 10 27 Valstybės tarybos posėdį priešinosi, kad nilašių vadovas F. Szálasi būtų paskirtas ministru pirmininku.

Jusztinián György Serédi

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką