Daũžvardienė Juzefa 1904 07 22Worcester (Masačusetso valstija) 1990 01 29Čikaga, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėja. Teisininkė. P. P. Daužvardžio žmona. 1932 baigė Northeasterno universitetą Bostone. 1917–28 savaitraščio Amerikos lietuvis redaktorė ir administratorė. Dirbo Worcesteryje: 1922–28 lietuvių mokyklose, 1928–33 – Šiaurės Amerikos piliečių lygoje, vėliau miesto šalpos taryboje. Buvo aktyvi lietuvių saviveiklos dalyvė ir organizatorė, skaitė paskaitas apie lietuvių papročius, tautosaką. Lietuvių dienų Čikagoje, pirmosios dainų šventės, kitų renginių viena organizatorių. 1971 po vyro mirties paskirta Lietuvos generaline garbės konsule Čikagoje (1986 pareigų atsisakė). Parengė knygą apie lietuviškus valgius (Popular Lithuanian Recipes 1955; Josephine J. Dauzvardis vardu).

Juzefa Daužvardienė

atidengiant paminklą R. Kalantai Čikagoje (1979, J. Daužvardienė – priekyje, antra iš dešinės; Vytauto Didžiojo karo muziejus)

-Josephine; -J. Dauzvardis; -Dauzvardis

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką