Juzefa Višinskienė-Mikuckaitė

Višnskienė-Mikuckáitė Juzefa 1879 01 31Gabšiai 1942 06 27Kaunas, knygnešė. Akušerė, visuomenės veikėja. Baigusi Šiaulių miesto mokyklą mokytojavo dvaruose ir kaimuose. Sankt Peterburge baigė akušerijos kursus; čia dalyvavo lietuvių veikloje, dainavo Č. Sasnausko vadovaujamame chore. Apie 1900 grįžo į Šiaulius. Privačiai dirbo akušere, įsitraukė į lietuvių veiklą, susipažino su P. Višinskiu, savo bute įrengė lietuviškos spaudos sandėlį‑slėptuvę. Gautą spaudą (knygas, laikraščius) perduodavo platinti knygnešiams ir artimiesiems; J. Višinskienės‑Mikuckaitės adresu ateidavo P. Višinskio korespondencija iš Mažosios Lietuvos. Palaikė ryšius su Kybartuose gyvenančia seserimi O. Mikuckaite, kuri iš J. Višinskienės‑Mikuckaitės gautus laiškus (tarp jos ir P. Višinskio) persiųsdavo į Tilžę. 1905 ištekėjo už P. Višinskio, apsigyveno Vilniuje; čia 1905–06 administravo knygų leidimo bendrovę Šviesa.

Juzefa Mikuckaitė (1899, Šiauliai; Maironio lietuvių literatūros muziejus)

1906–15 ir 1918–40 dirbo laikraščio Lietuvos ūkininkas redakcijoje, jo administratorė.

L: Juzefa Mikuckaitė / P. Višinskis Raštai Vilnius 1964; B. Kaluškevičius, K. Misius Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904 Vilnius 2004.

-Mikuckaitė

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką