Kabyr (Kabīr, Kabỹras) apie 1440Maghar (dabar Uttar Pradešo valstija) 1518Maghar, Indijos poetas mistikas. Rašė hindi kalba. Manoma, buvo nesantuokinis brahmano našlės sūnus, užaugintas musulmonų. Gyveno Varanasi, buvo audėjas. Lyrikoje (rinkinys Aprašas) derino vaišnavų ir sufizmo idėjas. Religinės filosofijos kūriniuose – dvieiliuose aforizmuose, lyrinėse ir filosofinėse didaktinėse dainose, satyrose, paradoksuose – kalbama apie būties laikinumą, įtvirtinama monoteistinė Dievo, kaip vieningo dvasinio prado be požymių (nirguna), samprata, teigiama, kad vienintelė Dievo raiška – jo amžinasis žodis, iš tikrųjų atspindintis dieviškąją esatį, o ne įvairiapusišką, bet iliuzinį žmogaus paklydimų pasaulį. Pasak Kabyro, Dievas slypi visose gyvose būtybėse. Iš sufijų perėmė sielos meilės Dievui, kaip būdo jį pažinti ir su juo susilieti, idėją. Nepripažino hinduizmo ir islamo skirtumų, skelbė, kad tiek hinduistai, tiek musulmonai garbina tą patį Dievą, tik skirtingais vardais, teigė, kad religinės apeigos, ankstesnių gyvenimų nuopelnai, teologinės žinios, asketizmas nepadeda žmogui atrasti Dievo, kad visi žmonės lygūs prieš Dievą ir tarpusavyje. Kovojo su religiniu fanatizmu, kastų sistema ir iš to kylančia ritualinio švarumo samprata. Išjuokė visuomenės ydas, ortodoksinę scholastiką, kulto tarnų veidmainystę. Pasak Kabyro, kiekvienas tiesai, meilei bei gėriui ištikimas žmogus, nesvarbu, kokia jo religija ar kasta, yra gerbtinas ir savaime vertybė. Kūrinių kalbai būdingas aukštojo ir žemojo stiliaus, metafizikos ir buitiškumo derinys; gausu folklorinių įvaizdžių, užkoduotų simbolių.

1069

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką